Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Global Mind – ny workshopserie om internationalisering

Till hösten startar en ny workshopserie, Global Mind, kring internationalisering. Vi har några få platser kvar för företag inom den tillverkande industrin och e-hälsa. Vill du vara med?

Det senaste decenniet har företag internationaliseras enligt nya mönster och på nya sätt. Hastigheten är högre och arbetssätt och synsätt har förändrats. Ett exempel är spelutvecklingsbranschen där internationalisering är en icke-fråga och man arbetar globalt från dag ett.

Global Mind är en workshopserie som tar avstamp i spelutvecklingsföretagens arbetssätt och synsätt. Vi vill inspirera och introducera även andra branscher till nya metoder, processer, tankesätt och synsätt som på ett effektivt sätt banar vägen för en internationalisering.

Workshopserien startar i september 2014 och pågår under sju tillfällen under hösten. Då det här en pilotomgång så har vi samlat de främsta experterna inom export, marknadsetablering och bearbetning, försäljningsstrategi samt företagscoaching.

Vill du få mer information ta gärna kontakt med:

Lars Dahlbom, 0705-294021 e-post: lars.dahlbom@uic.se
Katarina Chowra, 070 635 86 80 e-post: katarina.chowra@uic.se
Camilla Ahlsson, 0703-779745 e-post: camilla.ahlsson@almi.se