Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Brain Shuttle, OssDsign och APR Technologies får totalt 4,2 mkr från VINNOVA

VINNOVA

UIC-bolagen Brain Shuttle, OssDsign och APR Technologies stärker nu kassan genom finansiering från VINNOVAs program Forska&Väx. Brain Shuttle från Rönninge får 495 000 kronor, OssDsign från Uppsala får 2,2 miljoner kronor och APR Technologies från Enköping får 1,5 miljon kronor.

VINNOVAs program Forska&Väx finansierar forsknings- och utvecklingsprojekt hos små och medelstora företag som kan påvisa en stark potential att vidareutvecklas och växa. Sammanlagt 61 bolag får nu dela på 77 miljoner kronor i finansiering från VINNOVA.

Brain Shuttle, Rönninge, får 495 000 kronor för utveckling av unik teknologi för att öka proteinläkemedels selektiva upptag i hjärnan.

OssDsign, Uppsala, får 2 205 000 kronor för sin läkningsbefrämjande teknik för skall-fixation.

APR Technologies, Enköping, får 1 500 000 kronor för utveckling av framtidens kylsystem för LED och elektronik.

Se VINNOVAs pressmeddelande här.

För mer information: 
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC­bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se