Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Pelago Bioscience AB ingår licensavtal på CETSA™ metod med GlaxoSmithKline

Pelago Bioscience AB har ingått ett licensavtal med GlaxoSmithKline (GSK) för användning av den patenterade CEllular Thermal Shift Assay (CETSA TM) metoden för bestämning och kvantifiering av läkemedelkandidaters interaktioner med målproteiner. I avtalet ger Pelago Bioscience AB, GSK en licens till CETSA metoden för användning i läkemedelsforskning och -utveckling.

– Fantastiskt roligt att ett stort bolag som GSK väljer att ta ut en licens på CETSA metoden. Det är en kvalitetsstämpel av vår metod och teknologi, som används för kvantifiering av läkemedelkandidaters interaktioner med målproteiner, så kallad Target Engagement, säger Michael Dabrowski, vd för Pelago Bioscience . Detta är det andra licensavtalet vi tecknar på kort tid. Tillsammans med de kontraktsforskningsuppdrag som vi jobbar på för läkemedelutvecklingsbolag både nationellt och internationellt, vittnar dessa licensavtal om såväl stort intresse som behov för CETSA metoden.

Pelago Biosciences får avancerat affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Prep och har tidigare genomfört UIC Business Lab.

Ytterligare information:
Michael Dabrowski, vd
Pelago Bioscience AB
Tel: +46 (0)730 715 334
E-post: michael@pelagobio.com

Om Pelago Bioscience AB
Företaget är en avknoppning från Karolinska Institutet, Solna och grundat för att tillhandahålla och utveckla CEllular Thermal Shift Assay (CETSA TM), en patenterad metod för kvantifiering av läkemedelkandidaters interaktioner med målproteiner. Pelago Bioscience AB levererar in situ Target Engagement studier för att påskynda utvecklingen av prekliniska och kliniska läkemedelskandidater. Med hjälp av data från CETSA kan Drug Discovery företag träffa bättre och mer välgrundade beslut i tidigare stadier av sina projekt. Detta kan spara både tid och pengar samt möjliggöra utveckling av effektivare nya läkemedel. www.pelagobio.com