Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Rekordstor investering i Imint

 

Imint

Mjukvarubolaget Imint i Uppsala meddelade idag att dess större ägare har gjort en rekordstor investering i bolaget, efter emissionsbeslut på en extra bolagsstämma i slutet på juni 2014. Den extra kapitaltillförseln ska framför allt användas för att ytterligare snabba på utvecklingen av Imints teknik för mobiltelefonimarknaden.

En regelrätt teknisk kapprustning pågår inom marknaden för smarta telefoner, framförallt inom området för de inbyggda kamerorna, och deras funktion, och detta sker i symbios med populära sociala medier. Med de marknadsledande telefonerna kan användare nu ta stillbilder som kommer nära kvaliteten vid professionell fotografi, och stora investeringar har gjorts och görs inom bildstabiliseringstekniker. Detta har gett skarpare stillbilder i mer utmanande fotomiljöer, och också vissa förbättringar för videoinspelning. Imints bedömning av marknadens drivkrafter och befintlig teknik är att detta inte räcker för att göra mobil videoinspelning lika välanvänt som mobil fotografi. Bedömningen är att ett större tekniksprång måste tas för att förbättra användarupplevelsen, för att mobil video skall bli något mer än bara en kort förströelse för användarna. Studier pekar på användarnas upplevelse av videokvalitet, där oavsiktliga rörelser med kameran, genom att till exempel kroppen rörs, får ett direkt genomslag på videofilmen som upplevs skakig, gungig och ”amatörmässig”.

Imint – Image Intelligence AB (Imint) knoppades av från banbrytande forskning vid Centrum för bildanalys vid Uppsala universitet. Imint har levererat sin intelligenta videobearbetningsmjukvara Vidhance till krävande kunder inom försvars- och industrisektorn, där Imints teknik möjliggör snabbt och förbättrat beslutsfattande från realtidsvideo. Tekniken används till exempel i markstationer för obemannat spaningsflyg och för ubåtar. Algoritmerna i Vidhance har anpassats och förbättrats genom åren för att möta de hårda kraven från svåra videofilmningsmiljöer, där prestanda och resurseffektivitet är extra viktigt i portabla system.

Snabbt ökande intresse för Imints mjukvara också från företag inom konsumentelektronik, som har likartade kvalitetsproblem med videoinspelning, har lett till fördjupade samtal med dessa företag, som önskar få denna teknik att göra nytta för den breda konsumentmarknaden, och därigenom öka konsumenternas användning av videoinspelning. Vidhance är ett patenterat mjukvarupaket som analyserar och förbättrar video i realtid, med minimal fördröjning, och med lågt utnyttjande av datorprocessorn. Implementeringen i smarta telefoner sker huvudsakligen som en utökning av den del av operativsystemet som har drivrutiner och abstraktionslager för kamerahårdvaran. Detta medför att alla applikationer på telefonen som använder kameran för videoinspelning drar nytta av Imints mjukvara. Imint arbetar nu fördjupat tillsammans med ett begränsat antal partners, med målsättning att slutföra en telefonintegration mot slutet av året, så att telefoner med Imints videoförbättring kan finnas i handeln under 2015.

Den meddelade finansieringsrundan är den hittills största i Imints historia. Alla större ägare deltog i nyemissionen, däribland investerarnätverket PÄAB, Almi Invest, Uppsala universitets holdingbolag, samt några privatpersoner. De senaste månaderna har Imint kunnat dubblera utvecklingsteamet, och rekrytering pågår fortfarande. VD Andreas Lifvendahl kommenterade kapitaltillskottet:

– Stödet från våra ägare är kritiskt i det här läget. Vi har att hantera dels ökade förfrågningar från våra nuvarande kunder inom industri och försvar, samtidigt som vi behöver få till en kritisk massa av duktiga ingenjörer för att ta sig an denna nya möjlighet. Vi kan nu göra mycket snabbare framsteg, och vi ser positiva resultat nästan dagligen.

Björn Berg, styrelseordförande i Imint, avslutade:

– Tidigare i år beslöt våra huvudägare att satsa på denna nya affärsmöjlighet. I takt med att tekniken anpassats, och partnerdiskussionerna fördjupats, har Imints värderbjudande och marknadens behov blivit allt tydligare. Jag är glad, men egentligen inte förvånad, över ägarnas vilja att komma än fortare fram.

Imint har tidigare fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre och ingår i dag i UIC Alumni.

 

För mer information kontakta:
Andreas Lifvendahl, vd
Imint, Image Intelligence AB
Tel: +46 705 167802
E-post: andreas.lifvendahl@imint.se

Om Imint
Imint grundades 2007 som en avknoppning från forskning vid Centrum för bildanalys vid Uppsala universitet runt realtids videoanalys och videoförbättring. Ursprunligen fokuserade bolaget på att förbättra video från obemannat spaningsflyg, genom att i realtid ta bort hinder för mänsklig perception, som en följd av skakningar, vibrationer och dåligt väder. Imint har utvecklat och äger mjukvaran Vidhance, som är ett optimerat och patenterat paket för förbättring och analys av realtidsvideo. Idag förser Imint sin teknik till ett brett spektrum av kunder i olika industrier, framförallt där videokvalitet är viktigt och med kameror i rörelse. Imint anpassar också sin teknik för att förbättra användarens upplevelse av videoinspelning på mobiltelefoner och annan konsumentelektronik. www.imint.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se