Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Hexicon genomför fulltecknad nyemission

Hexicon

Hexicon AB har framgångsrikt genomfört en nyemission om 11,4 MSEK för att säkra utvecklingen av Hexicons innovation för havsbaserad vindkraft på stora djup.

Nyemissionen möjliggör en snabbare och kraftfullare implementering av den nya strategin att utveckla flytande plattformar för vindkraft till havs, och i samarbete med stat och näringsliv demonstrera sin innovation genom att bygga en svensk referensanläggning. Nyemissionen är på totalt 11,4 MSEK. Efter nyemissionen har Hexicon 96 aktieägare varav två institutionella investerare; Gamla SEB Trygg Liv och MGA Holding.

Hexicon designar flytande plattformar för att bygga vindkraft till havs. Hexicons plattformar bygger på storskalighet och på lönsam energiproduktion. På så vis kan vindkraftparker etableras på områden där vindarna är starkare och jämnare. Vindkraftparker kan byggas utom synhåll på områden där miljöpåverkan är minimal.

– Denna nyemission innebär att vi kan intensifiera vårt designarbete och bildandet av ett svenskt konsortium som ska bygga vår första plattform, säger Henrik Baltscheffsky, vd för Hexicon.

Hexicon ingår i dag i UIC Alumni och har tidigare fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Accelerator.


För mer information kontakta:
Henrik Baltscheffsky, vd
Hexicon
Tel: +46 734 234439
E-post: henrik.baltscheffsky@hexicon.eu


Om Hexicon
Hexicons flytande plattformar möjliggör storskalig och konkurrenskraftig energiproduktion till havs, på områden som normalt inte kan utnyttjas på grund av stora djup eller svåra bottenförhållanden. Konceptet med en vridbar plattform är utvecklat av innovatörer från den marina industrin och vindkraftindustrin. Hexicon AB grundades 2009 och är ett design och utvecklingsföretag som levererar kunskap, lösningar och IP rättigheter. www.hexicon.eu

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se