Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

OT Chemistry och Plotagon gör exit från UIC

Alumner

När OT Chemistry och Plotagon antogs till företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre befann sig båda bolagen i ett tidigt skede i sin utveckling. I dag cirka två år senare är de aktiva på en internationell marknad och har fått stöd på vägen genom UIC och UICs affärscoacher från näringslivet. Företagen har nu utsetts till alumnföretag inom UIC och får därmed fortsatt tillgång till en affärscoach från UIC och ingår även i UICs nätverk.

‒ Det är glädjande att se att våra nya alumnbolag OT Chemistry och Plotagon visat en stark och positiv utveckling inom deras respektive affärsområden. OT Chemistry är ett etablerat kontraktsforskningsbolag och Plotagon utvecklar en uppmärksammad app som gör att vem som helst kan skriva manus och skapa film. Gemensamt för de båda bolagen är att de drivs med stort engagemang och med fokus på kvalitet och tillväxt, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

UICs nya alumnföretag diplomerades traditionsenligt på UIC-dagen den 21 augusti som samlade cirka 240 personer.

OT Chemistry, Uppsala, är ett kontraktsforskningsbolag som tillhandahåller tjänster inom kemi- och prekliniska studier och har kunder över hela världen. Bolaget har fått stöd i sin affärsutveckling och internationalisering genom programmen UIC Business Lab och UIC Business Accelerator. I dag har bolaget expanderat kraftigt – på fem år har antalet anställda ökat från 2 till 30 personer och beräknas omsätta cirka 27 miljoner kronor 2014. Bolaget bildades 2008, då under namnet OncoTargeting, som en avknoppning från läkemedelsbolaget Biovitrum. www.ontargetchemistry.com

Plotagon, Stockholm, utvecklar en applikation med samma namn, inledningsvis för PC, Mac och iPad, som låter användaren skriva ett textmanus med repliker och anvisningar vilka sedan omvandlas av applikationen till en animerad 3D-video. Under tiden som Plotagon ingått i UICs program UIC Business Prep och UIC Business Accelerator har appen gått från en betaversion, som lanserades i USA, till en i juli globalt lanserad version med nya karaktärer och förfinad teknik. Användarnas filmer kan följas, delas och kommenteras i appens inbyggda sociala nätverk samt på Youtube. www.plotagon.com

För mer information kontakta
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se