Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Hallå där… Pirkko Tamsen, chef för UU Innovation

UU_logo

UU InnovationPirkko Tamsen är Uppsala universitets enhet för innovationsstöd. Här får universitetets forskare stöd och rådgivning, och de som vill kommersialisera sina idéer kan också slussas vidare till UICs program.

Samarbetet mellan UU Innovation och UIC har pågått i många år, men nu har samarbetet formaliserats och UIC välkomnar UU Innovation som ny partner.

Vi har ställt fem frågor till Pirkko Tamsen, chef för UU Innovation.

1. På vilket sätt stödjer ni personer på universitetet som vill kommersialisera sina idéer?
UU Innovation har som ett av sina uppdrag att stödja och underlätta för forskare och studenter vid Uppsala universitet att nyttiggöra sin kunskap och forskning. Utveckling av nya produkter och tjänster kan då vara en väg. Vårt kommersialiseringsstöd innefattar affärsrådgivning och utvärdering, rådgivning kring patent och andra skyddsformer samt hjälp att hitta mjuk finansiering. Vi agerar även som brygga gentemot universitets holdingbolag, UUAB, som på affärsmässiga grunder kan investera tidigt såddkapital i avknoppningsbolag från universitetet.

2. Hur ser samarbetet med UIC ut?
Vårt samarbete med UIC sker på flera plan. UU Innovation tipsar om studenter och forskare med visat intresse för att kommersialisera sina idéer och som vi tror har stor nytta av att gå något av UICs program, exempelvis UIC Business Start, UIC Business Lab eller UIC Business Agile som riktar sig mot idégivare med ICT-baserade idéer. Inom det senare programmet ser vi att studenterna står för merparten av de idéer som kommer från universitetet.

3. Kan du ge några konkreta exempel på hur samarbetet ser ut?
Vi har regelbundna avstämningar med programansvariga från UIC för att stämma av kring forskare som båda parter ser har entreprenöriella intressen. Innan mötet med UIC stämmer vi av med forskaren om de är intresserade av något av programstegen och vi säkerställer därefter att båda parter blir sammankopplade.

Vi ser också en stor styrka i att UICs affärscoacher hjälper forskare tillsammans med andra projektägare, genom att erbjuda dem möjlighet att under en mer fokuserad tid arbeta med sin idé under kvalificerad vägledning. Mer än 30 % av UICs projekt kommer från akademin. Parallellt arbetar UU Innovations affärsrådgivare och UICs affärscoacher tillsammans kring gemensamma projekt som bland annat rör finansiering i ett av VINNOVAs program inom verifiering för tillväxt. Mot bakgrund av att våra organisationer har olika erbjudanden mot universitetets forskare så är det extra viktigt att vi samarbetar så att vi kan säkerställa att ingen faller mellan två stolar och att forskarna får det mest optimala stödet under resans gång.

I samband med besök av delegationer från såväl Sverige som utlandet presenterar vi oss ofta tillsammans. När vi talar om Uppsalas innovationsstödjande system för studenter, forskare och företag så presenterar vi hela ekosystemet bestående av UU Innovation, Uppsala universitets holdingbolag, UUAB, UIC som företagsinkubator samt andra aktörer i Uppsala. Vi har till exempel under året haft ett fördjupat samarbete med anledning av Uppsala universitets samarbete med Peking University där många UIC-bolag fick möjlighet att träffa vår kinesiska delegation, bestående av bland annat investerare, under deras besök i maj.

4. Vilken typ av företag är det oftast som utvecklas med stöd från UU Innovation?
Eftersom vi är ett brett universitet handlar det om företag inom en mängd områden. Det är allt från företag som utvecklar och säljer metoder för kvalitetssäkring av utbildningssektorn, till biomaterial för att laga skallskador. Det kommer många idéer från teknik och naturvetenskap såväl som medicin och farmaci som har utvecklats till bolag, däribland Disruptive Materials som utvecklat det superporösa materialet Upsalite, Airwatergreen som sticker ut huvudet med sin innovativa avfuktningsteknik och ExScale Biospecimen Solutions som har en metod för att automatiskt extrahera DNA och RNA från vävnadsprover vilket underlättar genetisk analys av cancertumörer. De två sistnämnda har utvecklats med stöd från UIC.

Det är viktigt att se möjligheter till att idéer även kan utvecklas i samarbete med befintliga företag eller att företagen söker sig till universitet med sina frågeställningar och att man börjar ett samarbete redan innan idéerna har uppstått. Vi har till exempel företag som söker sig till oss för att hitta forskningssamarbeten kring områden som de är intresserade av för att få fram nya material, läkemedel och energilösningar för att ge några exempel.

5. Ur ditt perspektiv, vad betyder UICs arbete för att fler tillväxtföretag ska kunna utvecklas?
UIC är mycket viktiga för att stötta både den enskilde forskaren bland annat genom coachning och utbildning i de olika programmen som UIC ger. UICs affärscoacher, som hjälper såväl forskare som företag genom kompetens och nätverk, är också mycket viktiga. UIC och hela Uppsalas innovationssystem är kända för hög kvalitet i tjänster och output, så varumärket är här ett viktigt stöd när man söker finansiering, affärskontakter mm.

Foto: Mikael Wallerstedt