Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Cadila Pharmaceuticals Sweden AB förvärvar BioChromix NewCo AB

Peter_Åsberg_BioChromix_portrait

STOCKHOLM, SVERIGE – 2 oktober, 2014. Cadila Pharmaceuticals Limited, ett av Indiens ledande forskardrivna läkemedelsbolag, tillkännagav idag förvärvet av svenska BioChromix NewCo AB genom sitt dotterbolag Cadila Pharmaceuticals Sverige AB. Dotterbolaget har nyligen etablerats för att undersöka och underlätta affärsinteraktioner mellan Cadila Pharmaceuticals Ltd och potentiella samarbetspartners, akademiska grupper, etc.

BioChromix NewCo AB utvecklar nya och innovativa behandlingar mot sjukdomar som involverar felveckade proteiner, vilka tros vara centrala i utvecklingen av vissa neurodegenerativa sjukdomar. BioChromix NewCo:s unika substansklass tros selektivt binda till, neutralisera och eliminera lösliga, giftiga proteinoligomerer, protofibriller och lösliga aggregat som anses bidra till den neurodegenerativa processen i flertaler sjukdomar som drabbar nervsystemet.

Cadila Pharmaceuticals kommer att fortsätta den prekliniska och kliniska utvecklingen av de läkemedelskandidater som utvecklats av BioChromix NewCo. Enligt avtalet ska utvecklingen baseras på milstolpar och kommer att genomföras vid Cadila Pharmaceuticals ”state-of-the-art” forskningsanläggning i Ahmedabad, Indien. Cadila Pharmaceuticals Ltd. har alla resurser som är nödvändiga för att ta projektet till klinisk fas och vidare mot marknaden.

”Förvärvet gör det möjligt att ta projektet, som tidigare utfördes av BioChromix NewCo, framåt med betydande resurser. Cadilas expertis inom läkemedelsutveckling, tillsammans med BioChromix NewCo:s vetenskapliga kunnande inom sitt område, ger en utmärkt plattform för den fortsatta utvecklingen av dessa unika läkemedelskandidater. Under förutsättning att utvecklingen blir framgångsrik skapas möjligheter att ingå värdefulla kommersiella avtal på viktiga geografiska marknader som till exempel USA och Europa”, säger Dr Peter Åsberg, avgående vd för BioChromix NewCo under föreslagen namnändring till CPL BCX PHARMA AB.

”Det pågår mycket lovande forskning runt om i hela världen, särskilt i Europa, vilket kompletterar vår forskningsportfölj inom läkemedel. Förvärvet av BioChromix NewCo, genom vårt svenska dotterbolag, är ett steg mot att etablera nya inhemska lösningar vid vår egen högklassiga anläggning för behandling av neurodegenerativa sjukdomar. Detta är ett terapiområde som är av stor betydelse för oss.”, kommenterar Dr. Rajiv I. Modi, styrelseordförande och vd för Cadila Pharmaceuticals.

”Att gå från upptäckten elektroniska polymerer samverkar med felveckade proteiner i universitetets laboratorium till medicinsk innovation är ett långt steg. Det intellektuella kapitalet som finns i BioChromix NewCo skapades genom överföring av universitetsprojekt till de små utvecklingsbolagen BioChromix AB och BioChromix Pharma AB. Cadila Pharmaceuticals förvärv av BioChromix NewCo innebär att denna kunskap nu överförs till en organisation som kan ta projektet till kliniken. Jag hoppas att det i slutändan leder till nya behandlingar som kan bromsa sjukdomsutvecklingen och skapa en framtida nytta för patienter som lider av dessa neurodegenerativa sjukdomar”, säger Olle Inganäs, en av grundarna av BioChromix NewCo och professor vid Linköpings universitet.

Tidigare BioChromix AB ingår i UIC Alumni och har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Accelerator.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rajiv Modi, Styrelseordförande och vd, Cadila Pharmaceuticals Ltd
Tel: +91 (0) 27 18 22 50 01, e-post: rimodi@cadilapharma.co.in

Peter Åsberg, avgående vd, BioChromix NewCo AB
under föreslagen namnändring till CPL BCX PHARMA AB
Tel: +46 (0)70 949 17 21, e-post: peter.asberg@biochromix.com


TILL REDAKTÖRERNA

Om Cadila Pharmaceuticals Ltd
(www.cadilapharma.com)
Cadila Pharmaceuticals Ltd är ett av Indiens största privatägda läkemedelsföretag, med huvudkontor i Ahmedabad i delstaten Gujarat. Bolaget grundades 1951, bedriver utveckling och tillverkning av läkemedel samt säljer och distribuerar dem på alla större marknader över hela världen. Cadila Pharmaceuticals är ett integrerat hälsovårdsföretag med en bred produktportfölj inom mer än 45 terapiområden, bland annat hjärtkärlsjukdomar, mag- tarmsjukdomar, smärtlindring, anemi, infektion, luftvägssjukdomar, diabetes samt immunologi.

Cadila Pharmaceuticals var det första Indiska företaget att erhålla IND-godkännande från amerikanska FDA för genomförande av kliniska prövningar i Indien. Därefter har bolaget lämnat in fem registreringsansökningar till FDA.

Om BioChromix NewCo AB under föreslagen namnändring till CPL BCX PHARMA AB
(www.biochromix.com)
BioChromix NewCo AB utvecklar innovativa behandlingar mot neurodegenerativa sjukdomar som involverar felveckade proteiner. BioChromix NewCo AB grundades 2013 baserat på den teknik som utvecklats av BioChromix AB och BioChromix Pharma AB kan vara användbara för att behandla patienter som lider av neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom, Amyotrofisk lateral skleros, Parkinsons sjukdom med flera. Alla relevanta IP-rättigheter som tillhör den unika klassen av substanser för potentiell behandling av Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar överfördes till BioChromix NewCo AB under starten av bolaget.

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se