Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Ny plug and play-installation mer än halverar energiförbrukningen i Gränby vattenverks filterhall

Airwatergreen

Uppsalaföretaget Airwatergreen lanserar nu en ny avfuktningsprodukt, AWD450, för VA-branschen som möjliggör kraftigt sänkt energiförbrukning och sänkta installationskostnader med en enkel plug and play-installation. Lösningen demonstrerades nyligen i Gränby vattenverks filterhall i Uppsala tillsammans Uppsala Vatten och Avfall AB.

Airwatergreen genomförde under sommaren en installation i Gränby vattenverks filterhall i Uppsala tillsammans med Uppsala Vatten och Avfall AB. I installationen ersattes en tidigare installerad sorptionsavfuktare på 35 kW av tre AWD450 med en total medeleffekt på 1,2 kW.

– Det här bekräftar SP:s energisiffror och tidigare gjorda beräkningar som visar på att det finns en betydande potential för energieffektivisering inom hela VA-branschen, säger Fredrik Tunberg, säljchef på Airwatergreen AB.

Installationen är mycket enkel eftersom ingen fast installation krävs. De tre AWD450-produkterna behöver endast anslutas till varsitt enfas-eluttag samt en golvbrunn för utlopp av kondensvattnet.

Energieffektiviteten påverkas inte heller av eventuella säsongsvariationer i temperatur. AWD450 kondenserar lika effektivt i alla temperaturer, även i minusgrader.

Samarbetet kring energieffektivisering mellan Airwatergreen AB och Uppsala Vatten och Avfall AB kommer att fortsätta under hösten 2014.

Mer information om installationen
Projektet blev nyligen omskrivet i tidningen Nordiska projekt vilket har rönt stor uppmärksamhet inom VA-branschen. Se länk: http://issuu.com/b2bnyheter.se/docs/e-tidning_np_nr4_2014_/53?e=9628931/9413169.

Airwatergreen har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre och ingår i dag i UIC Alumni.

Bild: Per Broberg, fastighetsingenjör på Uppsala Vatten och Avfall AB vid installationen av Airwatergreens avfuktningsprodukt AWD450 som mer än halverat energikostnaden i Gränby vattenverks filterhall i Uppsala.

För mer information
Jonas Wamstad, vd Airwatergreen
Tel: 0708-67 11 38
E-post: jonas@airwatergreen.com

Fredrik Tunberg, säljchef Airwatergreen
Tel: 0722-03 40 11
E-post: tunberg@airwatergreen.com

Om Airwatergreen
Airwatergreen är en svensk pionjär inom vatten- och fukthanteringsteknologi. Airwatergreens produkter baseras på den egenutvecklade teknologin Varmkondensering som halverar energianvändningen för att avfukta luft under 20°C. Teknologin har dokumenterad förmåga att kondensera fukt och ånga till flytande vatten med hjälp av värme istället för traditionellt kyla, vilket öppnar upp energieffektiv kondenseringsavfuktning för en rad nya användningsområden. För mer info besök airwatergreen.com.

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC har också rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator, som också har universitetskoppling, enligt UBI Index 2014. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitet Holding AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se