Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

UIC söker programansvarig för UIC Business Prep

Vill du stötta företagare och entreprenörer som vill utveckla sin idé eller företag till att bli ett framgångsrikt tillväxtföretag? Uppsala Innovation Centre ska förstärka organisationen och söker nu en person som är ansvarig för programmet UIC Business Prep.

UIC Business Prep är ett program för utvalda företag med hög potential. Företagen har sökt till UIC Business Accelerator och har några specifika områden som behöver utvecklas och förberedas ytterligare genom UIC Business Prep för att uppfylla kriterierna för Accelerator-programmet.

UIC Business Prep pågår löpande och är ett individuellt program, specifikt anpassat till behoven i de utvalda företagen. Bolagen i programmet får aktiv vägledning av en av UICs affärscoacher från näringslivet under cirka 30 timmar fördelat på ett år. Bolagens utvecklingsområden kan exempelvis gälla utveckling av affärsplanen, teamutveckling eller säkerställa finansieringen i bolaget. Det kan även handla om att få tillgång till expertnätverk, frågor om industrialisering, internationalisering och kommunikationsutveckling.

Du som programansvarig upprättar tillsammans med bolaget och affärscoachen en plan med mål och konkreta aktiviteter för att nå de uppsatta målen. Som programansvarig för UIC Business Prep har du också en tät dialog och avstämning med bolagen och affärscoacherna.

Dina arbetsuppgifter blir att:

 • driva UIC Business Prep samt, i samarbete med kollegor, utveckla programmet
 • aktivt följa utvecklingen av bolagen inom programmet och affärscoachens arbete
 • bedöma och förbereda kandidater som söker till UICs program
 • i samarbete med programansvarig för UIC Business Accelerator utveckla och ansvara för UICs affärscoach- och industrialiseringscoachdatabas
 • medverka i att underhålla och utveckla våra kontakter med forskare, näringsliv och partner.


Vi ser att du som programansvarig är/har:

 • förmåga att bedöma affärsidéers kommersialiserbarhet och internationella potential
 • egen erfarenhet av att starta och driva tillväxtföretag
 • intresse för entreprenörskap och att stödja utvecklingen av nya tillväxtföretag
 • lätt för att samarbeta, är lyhörd och flexibel samt trivs med att utveckla och arbeta i nätverk
 • egen drivkraft och förmåga att skapa engagemang
 • mål- och resultatorienterad
 • akademisk examen
 • lätt att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Sista anmälningsdag är 30 oktober och urvalet sker löpande. Skicka din ansökan till info@uic.se.

För frågor kontakta Per Bengtsson, vd UIC, tel: 018-477 0441, e-post: per.bengtsson@uic.se.


Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC har också rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator, med universitetskoppling, enligt UBI Index 2014. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se