Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Pelago Bioscience och Episentec vann innovationspriset SKAPA i Stockholms län

SKAPA

Två UIC-bolag blev länsvinnare då SKAPA-stipendierna nyligen delades ut i Stockholms län. Grundarna av Pelago Bioscience mottog priset SKAPA Utvecklingsstipendium och Anders Hanning på Episentec mottog SKAPAs hederspris.

Michael Dabrowski, Pär Nordlund och Daniel Martinez Molina är grundarna till CRO-företaget Pelago Bioscience. Nyligen utnämndes grundarna till länsvinnare av SKAPAs Utvecklingsstipendium och mottog en prissumma på 15 000 kronor. De prisades för sin metod för att mäta att exempelvis läkemedel når fram till rätt mål i cellen. Pelago Bioscience erbjuder studier på läkemedelskandidaters inbindning till målproteiner i celler och vävnader baserat på företagets patenterade biofysikaliska metod CETSA.

Anders Hanning är grundare och vd på bioteknikföretaget Episentec. Vid SKAPAs prisutdelning i Stockholms län tilldelades Anders Hanning SKAPAs hederspris på 10 000 kronor för skapandet av en ny biosensor-baserad metod för snabbare, säkrare och kostnadseffektivare utveckling av nya läkemedel.

‒ Vi är mycket stolta över att två av våra UIC-bolag finns på prispallen vid utdelningen av Stockholms läns SKAPA-stipendier.  Det är glädjande att pristagarnas intensiva arbete får uppmärksamhet och belöning av Stiftelsen SKAPA, säger Per Bengtsson, vd på företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre.

SKAPA-stipendierna är Sveriges största uppfinnarpris. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond samt SEB.

Pelago Bioscience och Episentec har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Lab och UIC Business Prep.

För mer information kontakta:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Michael Dabrowski, vd
Pelago Bioscience
Tel: +46 730715334
E-post: michael@pelagobio.com
Webb: www.pelagobio.com

Anders Hanning, vd
Episentec
Tel: 070-225 99 96
E-post: anders.hanning@episentec.com
Webb: www.episentec.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC har också rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Index 2014. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitet Holding AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se