Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Innovationscheckar till småföretag

VINNOVA har gett Almi Företagspartner i uppdrag att distribuera elva innovationscheckar på maximalt 100 000 kronor till små- och medelstora företag per län.

För vad kan man söka?
Utvärdera hur företaget kan utveckla sin affärsverksamhet med hjälp av ny teknik eller ny kunskap. Det kan handla om affärsmodeller, nya organisatoriska lösningar, partnerskap, produkter, tjänster, processer etc.

Den externa kunskapen ska vara ny för företaget och bidra till att en innovationsidé/-projekt kan utvärderas, startas eller få bättre fart. En mindre del av checken kan användas för att köpa projektledning/coachning.

Vem kan söka?

  • Företaget ska ha minst tre anställda.
  • Företaget ska ha bedrivit verksamhet i minst 1 år (första årets bokslut ska finnas).
  • Försäljningsintäkter måste finnas.
  • Extern kunskap ska köpas från akademin eller annan offentlig eller privat kunskapsleverantör.
  • Företaget ska ha tillväxtpotential.
  • Företaget ska inte ha fått medel från VINNOVA under de senaste fem åren.

 Belopp: 100 000 kronor/check

Information och kontaktuppgifter för Uppsala län
http://www.almi.se/Uppsala/Aktuellt/Innovationscheckar-till-lanets-smaforetag-/

Information och kontaktuppgifter för Stockholm och Sörmland
http://www.almi.se/Stockholm-Sormland/Aktuellt/Innovationscheckar-till-lanets-smaforetag-/

VINNOVAAlmi_Foretagspartner