Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

UICs partner Prevas och UIC-bolaget Kontigo Care vann Swedish Embedded Award

Prevas-Kontigo

Prevas och Kontigo Care vann tillsammans Swedish Embedded Award 2014 i kategorin ”Enterprise”, med bidraget TripleA. Det är sjätte gången Prevas har blivit nominerade till Swedish Embedded Award och tredje gången som man också hämtar hem vinsten.

Kontigo Care utvecklar produkter som ska hjälpa beroendevården att förbättra och effektivisera preventionsmetoder, behandlingsmetoder och efterbehandling av alkoholism och relaterade beroenden.

Tillsammans med Prevas utvecklar de en produkt, TripleA, som inkluderar en trådlös alkoholmätare och ger helt nya möjligheter att hjälpa alkoholister under den kritiska tiden efter behandlingshemmens insats. Dessutom får vårdnadsgivare och beställare av vården, en möjlighet att med hjälp av produkten följa upp kvaliteten på behandlingen samt genomföra analyser och förbättrande åtgärder. De samhällsekonomiska aspekterna är mycket stora.

– Vi är glada över att ha valt Prevas som partner i utvecklingen av TripleA. Vår bestämda tro är att TripleA med tiden kommer att förändra hur vi bedriver beroendevård, minska lidandet samt spara stora resurser för samhället, säger Daniel Benitez, vd på Kontigo Care.

Sjukdomen alkoholism och dess följder är en stor ekonomisk belastning för samhället och ger också enorma konsekvenser i form av mänskligt lidande för barn, partner, föräldrar och nära vänner som far illa i det kaos som följer i alkoholismens spår. TripleA är en produkt som genom kombinationen av trådlös kommunikation, inbyggt handhållet system, mobilapplikation och ett datainsamlingssystem kan förbättra förutsättningarna för att få alkoholister att leva ett nyktert liv.

– Det är oerhört inspirerande och roligt att få vara med och utveckla ett inbyggt system för en ny innovativ tillämpning som verkligen kan göra skillnad för individer och vårt samhälle. TripleA är ett mycket bra exempel på hur möjligheterna med ”Internet of Things” kan användas inom mHealth för att skapa just samhällsnytta och hjälpa människor till ett bättre liv, säger Kristoffer Andersson på Prevas.

Vinnarna av Swedish Embedded Award presenterades på Embedded Conference Scandinavia den 4 november 2014. För mer information om Swedish Embedded Award, se www.embeddedpriset.nu.

Kontigo Care får avancerat affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Accelerator. Prevas är en av UICs affärspartner som bidrar till UIC-bolagens utveckling genom att dela med sig av sin kunskap och kompetens vid seminarier och individuell rådgivning.

Bild: Från vänster Markku Hämäläinen, Kontigo Care, Kristoffer Andersson, Prevas, Maria Winkvist, Kontigo Care och Jonas Mann, Prevas.

För mer information:
Kristoffer Andersson, konsultchef
Prevas
Tel: 018-56 27 07
E-post: kristoffer.andersson@prevas.se

Daniel Benitez, vd
Kontigo Care
Tel: 070-873 88 88
E-post: daniel.benitez@kontigocare.com

Om Kontigo Care
Kontigo Care AB grundades 2013 med målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mHealth. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt mHealth företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och lidande minskas. Bolagets grundare och vd, Daniel Benitez, är själv nykter alkoholist. www.kontigocare.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC har också rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Index 2014. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitet Holding AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se