Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Kontigo Care får 4,7 mkr från VINNOVA

Kontigo_Care

UIC-bolaget Kontigo Care blev en av finalisterna i utlysningen Innovationer för framtidens hälsa 2014 och finansieras med 4,7 miljoner kronor av VINNOVA.

VINNOVA:s utlysta program Innovationer för framtidens hälsa 2014 kommer att finansiera ett av Kontigos forskningsprojekt runt alkoholrelaterad beroendevård.

Uppsalabaserade Kontigo Care utvecklar produkten TripleA, som består av en trådlös alkoholmätare, mobilapp och databas. TripleA ger helt nya möjligheter att hjälpa alkoholister under den kritiska tiden efter behandlingshemmens insats. Dessutom får vårdnadsgivare och beställare av vården, en möjlighet att med hjälp av produkten följa upp kvaliteten på behandlingen samt genomföra analyser och förbättrande åtgärder. Kontigo Care har utvecklat TripleA tillsammans med UICs affärspartner Prevas, vilket nyligen gav dem båda priset Swedish Embedded Award 2014.

VINNOVA skriver i sin motivering till finansiering: ”Ansökan beskriver ett projekt med hög angelägenhet och bedöms ha potential att bidra till att förbättra vård kring alkoholmissbruk vilket visar på framtida samhällsnytta. Konsortiet är väl sammansatt och kompetent med företag, akademi och behovsägare inom vården. Projektplanen är väl genomarbetad och har den nödvändiga detaljnivån för att skapa förståelse för de aktiviteter som ska genomföras. Trovärdig plan för kommersialisering och nyttiggörande finns.”

Forskningsprojektet kommer att påbörjas under februari 2015 och genomförs tillsammans med bland annat Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Det är fantastiskt spännande att Kontigo Care blir uppmärksammade av VINNOVA. Vi vet att vi är något riktigt stort på spåret med produktserien TripleA och det är oerhört värdefullt för bolagets framtid och trovärdighet att kunna visa på att såväl den akademiska världen som VINNOVA:s experter verifierar det, säger Kontigo Cares vd Daniel Benitez.

Kontigo Care får avancerat affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Accelerator.

För mer information:
Daniel Benitez, vd
Kontigo Care
Tel: 070-873 88 88
E-post: daniel.benitez@kontigocare.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Kontigo Care
Kontigo Care AB grundades 2013 med målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mHealth. Bolaget har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt mHealth företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och lidande minskas. Bolagets grundare och vd, Daniel Benitez, är själv nykter alkoholist. www.kontigocare.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC har också rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Index 2014. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitet Holding AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se