Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Workshop: Utveckla din affärsmodell med Lean Canvas

Har du en idé? Vill du starta företag? Eller vill du skala upp och gå internationellt? Lean_Canvas
Uppsala Innovation Centre är en av Sveriges ledande företagsinkubatorer och stödjer idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag med att kommersialisera sin produkt eller tjänst, utveckla företaget och nå en internationell marknad.

Nu bjuder vi in till vår workshop ”Affärsmodellering á la Lean Canvas”. 

Dag? Torsdag 20 november
Tid? Klockan 12-17
Var? UIC, Dag Hammarskjölds väg 10 A (observera ingång till UIC Business Agile), Uppsala

Anmälan? Anmäl dig via länken nedan senast den 17 november.
http://www.anpdm.com/public/run-form.aspx?Id=41415142734243584A7340&EventId=
46415B4A714147594071&SessionId=46475947704041514371 

UICs workshop är öppen för alla och genomförs i samband med Global Entrepreneurship Week (GEW) där aktörer i 150 länder medverkar för att lyfta fram betydelsen av entreprenörskap och innovation.

Utveckla affärsidén med Lean Startup
Vi börjar med att berätta om hur du kan få stöd från UIC i arbetet med att utveckla ditt företag eller kommersialisera din idé. Som exempel presenterar vi programmet UIC Business Agile där personer eller team med en produkt eller tjänst kan gå från idé till kund på tre månader, bland annat med hjälp av modellen Lean Canvas samt konceptet Lean Startup och Customer Development.

Vi visar hur du kan utveckla affärsmodellen med hjälp av Lean Canvas, och därefter får du utveckla din eller företagets egen canvas. Vi på UIC är förstås med och vägleder dig, så att du får fram eGEW_UICn canvas som är anpassad för din affärsidé.

Om Lean Startup
Lean Startup är ett koncept för att snabbt riskminimera en affärsidé och ger ett systematiskt arbetssätt för att verifiera och utveckla affären. Konceptet används av framgångsrika företag i bland annat Silicon Valley och bygger på att testa idéer mot riktiga kunder i ett tidigt skede för att ta reda på om man utvecklar något som kunderna vill ha – och vill betala för. Att göra rätt från början.

Om Global Entrepreneurship Week
Global Entrepreneurship Week (GEW) pågår 17-23 november. GEW är världens största årliga manifestation för entreprenörskap där målgruppen är entreprenörer, innovatörer och jobbskapare. Under GEW medverkar 150 länder för att lyfta fram betydelsen av entreprenörskap och innovation. Olika lokala, nationella och globala aktiviteter hjälper dem att ta nästa steg i deras entreprenöriella resor. GEW-aktiviteter kan vara allt från stora tävlingar och evenemang, till små träffar för mindre grupp. www.gew.se #gewswe

Välkommen!

Uppsala Innovation Centre