Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Gradientech får cirka 5 mkr från Vinnova

Gradientech, den svenska leverantören av innovativa mikrofluidiklösningar inom bioteknik, har beviljats cirka 5 miljoner kronor från Vinnova för fortsatt utveckling av sin uppmärksammade lösning för snabb antibiotikakänslighetstestning av blodprover.

– Det är en framgång för oss som arbetar på Gradientech att Vinnova tror på både vår innovationskapacitet och tillväxtmöjlighet, och naturligtvis på själva metoden att utföra snabba antibiotikakänslighetstester på bakteriologiska sjukhuslab där vi har uppvisat enastående tidiga resultat, säger Sara Thorslund, vd på Gradientech.

– Det redan etablerade samarbetet med de två andra parterna i det beviljade projekt, Enheten för Antibiotikaforskning vid Uppsala universitet under ledning av professor Otto Cars, och Infektionskliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala, har löpt på fantastiskt under det senaste året. Alla involverade aktörer tror på projektet från sina olika perspektiv: som en lösning för ökad patientsäkerhet, som en möjlighet att bidra till minskad antibiotikaresistensspridning och som en produkt med stor tillväxtpotential, fortsätter Sara Thorslund.

Projektet QuickMIC erhåller cirka 5 miljoner kronor i bidrag under 2015-2016 och omfattar en utökad metodutvärdering med ökat antal bakteriearter vanliga vid sepsis, samt en inledande förstudie av ett tillhörande diagnostiskt instrument.

Syftet med Vinnovas program ”Innovationer för framtidens hälsa” är att finansiera samarbetsprojekt där innovativa och unika idéer som bygger på forskning och god kunskap utvecklas till nya lösningar. Den totala finansieringen inom programmet uppgår till 60 miljoner kronor.

Gradientech har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centre i programmet UIC Business Lab.

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC har också rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Index 2014. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitet Holding AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se