Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

BioChromix NewCo förvärvat av Cadila Pharmaceuticals Sweden

Peter_Åsberg_BioChromix_portrait

Cadila Pharmaceuticals Limited, ett av Indiens ledande forskardrivna läkemedelsbolag, tillkännagav idag förvärvet av svenska BioChromix NewCo genom sitt dotterbolag Cadila Pharmaceuticals Sverige. Dotterbolaget har nyligen etablerats för att undersöka och underlätta affärsinteraktioner mellan Cadila Pharmaceuticals Ltd och potentiella samarbetspartners, akademiska grupper, etc.

BioChromix NewCo utvecklar nya och innovativa behandlingar mot sjukdomar som involverar felveckade proteiner, vilka tros vara centrala i utvecklingen av vissa neurodegenerativa sjukdomar. BioChromix NewCo:s unika substansklass tros selektivt binda till, neutralisera och eliminera lösliga, giftiga proteinoligomerer, protofibriller och lösliga aggregat som anses bidra till den neurodegenerativa processen i flertaler sjukdomar som drabbar nervsystemet.

Cadila Pharmaceuticals kommer att fortsätta den prekliniska och kliniska utvecklingen av de läkemedelskandidater som utvecklats av BioChromix NewCo. Enligt avtalet ska utvecklingen baseras på milstolpar och kommer att genomföras vid Cadila Pharmaceuticals ”state-of-the-art” forskningsanläggning i Ahmedabad, Indien. Cadila Pharmaceuticals Ltd. har alla resurser som är nödvändiga för att ta projektet till klinisk fas och vidare mot marknaden.

– Förvärvet gör det möjligt att ta projektet, som tidigare utfördes av BioChromix NewCo, framåt med betydande resurser. Cadilas expertis inom läkemedelsutveckling, tillsammans med BioChromix NewCo:s vetenskapliga kunnande inom sitt område, ger en utmärkt plattform för den fortsatta utvecklingen av dessa unika läkemedelskandidater. Under förutsättning att utvecklingen blir framgångsrik skapas möjligheter att ingå värdefulla kommersiella avtal på viktiga geografiska marknader som till exempel USA och Europa, säger Peter Åsberg, avgående vd för BioChromix NewCo under föreslagen namnändring till CPL BCX PHARMA.

Tidigare BioChromix AB ingår i UIC Alumni och har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Accelerator.