Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Gradientech får ca 5 mkr från Vinnova

Gradientech

Gradientech, den svenska leverantören av innovativa mikrofluidiklösningar inom bioteknik, har beviljats cirka 5 miljoner kronor från Vinnova för fortsatt utveckling av sin uppmärksammade lösning för snabb antibiotikakänslighetstestning av blodprover.

– Det är en framgång för oss som arbetar på Gradientech att Vinnova tror på både vår innovationskapacitet och tillväxtmöjlighet, och naturligtvis på själva metoden att utföra snabba antibiotikakänslighetstester på bakteriologiska sjukhuslab där vi har uppvisat enastående tidiga resultat, säger Sara Thorslund, vd på Gradientech.

Projektet QuickMIC erhåller cirka 5 miljoner kronor i bidrag under 2015-2016 och omfattar en utökad metodutvärdering med ökat antal bakteriearter vanliga vid sepsis, samt en inledande förstudie av ett tillhörande diagnostiskt instrument.

Syftet med Vinnovas program “Innovationer för framtidens hälsa” är att finansiera samarbetsprojekt där innovativa och unika idéer som bygger på forskning och god kunskap utvecklas till nya lösningar. Den totala finansieringen inom programmet uppgår till 60 miljoner kronor.

Gradientech har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centre i programmet UIC Business Lab.