Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Offspring Biosciences växlar upp

Founders of Offspring Biosciences

Dan Sunnemark (vänster), Anne Svensson (mitten) och Anders Dahlstrand (höger) arbetade tidigare med forskning på Astra Zeneca. När Astra lade ner sin forskning i Södertälje 2012 såg de tre kollegorna chansen att stå på egna ben och starta ett nytt företag, Offspring Biosciences.

Tillsammans genomförde de då UICs program UIC Business Lab i Södertälje och har nyligen avslutat programmet UIC Business Prep där de fått vägledning av en av de cirka 60 affärscoacher från näringslivet som är kopplade till UIC.

Offspring Biosciences erbjuder tjänster för att med så kallad molekylärpatologisk analys skapa information till kunder inom främst läkemedels- och biotechindustrin vilken hjälper dem att fatta korrekta beslut för snabbare och mer effektiv och resurssparande utveckling av nya läkemedel. Kunderna finns i dag främst i Europa och USA.

Vi har ställt några frågor till vd Anders Dahlstrand om utmaningar och lärdomar sedan starten 2012 och fram till i dag.

  1. Hur var det att gå från att arbeta med forskning till att starta eget och bli företagare?

Egentligen känner vi alla att vi arbetar lika mycket, om inte mer, med forskning i den nuvarande verksamheten som under vår tid på Astra Zeneca. Våra tjänster är generiskt tillämpbara, exempelvis inom områden som neurologiska sjukdomar, cancer, diabetes och kronisk smärta. Vi arbetar därmed med ett mycket bredare underlag av forskargrupper än vad vi gjorde på Astra. Vi möter dessutom våra kunder, det vill säga forskarna inom deras projektteam, i något som mer liknar samarbete än ett rent leveransuppdrag av tjänster. Det bredare omfånget av studier gör dessutom att vi upprepat ställs inför nya vetenskapliga utmaningar som hela tiden håller oss på tårna och driver oss till kontinuerligt lärande.

Att kunna kombinera denna upplevelse med utmaningen av att starta eget företag har varit en mycket positiv erfarenhet. Spännande, lärorikt, ständigt utmanade och mycket, mycket roligt men samtidigt tidvis pressande eftersom vår verksamhet drar stora fasta och rörliga kostnader. Vi är därför alla ytterst medvetna om vikten av att hela tiden arbeta hårt med att ta in nya uppdrag.  Vi har dock under 2014 varit lyckosamma med att ta in nya uppdrag från kunder vilket gjort att vi kunnat lyfta lön sedan mars och till och med vågat rekrytera en tidigare kollega för att möta de ökande kundförfrågningarna.

”En annan lärdom är vikten av att vara ytterst fokuserad på verksamhetens kärnverksamhet (…)”
Anders Dahlstrand, Offspring Biosciences

En viktig lärdom för oss är vikten av att ha en säkrad likviditet i form av till exempel en checkkredit. Tyvärr har vi exempel på kunder som drar ut på betalningen långt över vad som är hälsosamt för oss, och med tanke på de höga kostnader vi behöver ta redan i uppstarten av projekten så kan det annars bli besvärligt. Framför allt när flera stora uppdrag körs parallellt.

En annan lärdom är vikten av att vara ytterst fokuserad på verksamhetens kärnverksamhet, det vill säga försäljning, leverans och kontinuerlig förbättring – och samtidigt hålla siktet på de långsiktiga målen. Det blir annars lätt att man fastnar i ständig släckning av eldsvådor.

  1. Var har ni era kunder i dag?

Våra kunder är hittills exklusivt projektteam inom läkemedelsindustrin, men vi arbetar målmedvetet med att bredda vårt kundunderlag.  Vårt breda och värdefulla kontaktnät inom läkemedelsindustrin, samt vår solida erfarenhet av att leverera information i paritet med de krav som krävs inom modern läkemedelsforskning, är en stor tillgång som förklarar sammansättningen av vår kundstock. Dessa kunder arbetar inom företag baserade i såväl Europa som USA.

I två fall har vi lyckats etablerat oss som så kallad Master Service Provider i hård konkurrens med andra bolag inom branschen, och vi ser redan nu att detta ger oss en ökande mängd återkommande uppdrag.

  1. Ni är samma team som från start och har nu börjat nyanställa. Blev era roller som ni tänkt er från början?

Ja, i stort sett. Att starta ett företag tillsammans med andra är en stor fördel. Vi kompletterar varandra i kunskap och intresse och det speglar sig i de olika roller vi har tagit i företagets utveckling och drift. Genom att stöta och blöta idéer och utmaningar tillsammans formar vi lösningarna till det bättre. Genom att arbeta tillsammans stöttar vi dessutom varandra – när en tappar musten så är det alltid någon annan som är på topp och kan frammana kraft att ta nya tag. Vår rekrytering av Maria Nilsson var dessutom ett lyckosamt drag som lyfter oss ytterligare med kompletterande kunskap, frisk energi och nytänkande.

”Vi stimulerades bland annat att utvärdera, knåda och vidareutveckla vår affärsmodell.”
Anders Dahlstrand

  1. Hur är ni finansierade?

Vi har haft förmånen av att kunna starta upp vår verksamhet helt utan externt riskkapital. Förutom ett inledande extra aktieägartillskott samt ett mindre stöd från Södertälje kommun och Vinnova så expanderar vi vår verksamhet endast på vad verksamheten genererar.

Till detta tillkommer checkkrediten hos vår bank, Handelsbanken, som stärker den långsiktiga likviditeten. Vi ser dock kommande behov av investering i viktig men tyvärr kostsam utrustning för att stärka vår tekniska förmåga och kapacitet att lösa våra kunders behov. Detta kommer att behöva lösas på ett eller annat sätt.

  1. Ni sitter i Biovation Park i Södertälje och får där tillgång till Astra Zenecas tidigare labblokaler med topputrustning. Vilka fördelar ser ni med att sitta där?

Det har varit helt avgörande. Utan denna gynnsamma möjlighet, samt den tidsfrist som gavs genom det avgångsvederlag vi fick från Astra Zeneca, så hade vi aldrig kunnat nå till det lovande läge vi befinner oss i idag.

Offspring logo
  1. Vad har stödet från UIC Södertälje betytt för er utveckling från att gå från forskning till business?

Vi gick in i denna verksamhet helt utan erfarenhet av att driva egen affärsverksamhet. UICs program UIC Business Lab gav oss dels en mycket bra och bred introduktion till gott affärsmannaskap, men framför allt stimulerade programmet till eget aktivt lärande.

Dessutom fick vi en ordentlig duvning i förmågan att presentera vår affärsmodell på ett kärnfullt sätt till icke-forskare vilket har varit till stor hjälp. I det påföljande programmet UIC Business Prep utvecklades detta ytterligare genom engagerad och kunnig sparring av UICs affärscoach Sten Dahlborg. Vi stimulerades bland annat att utvärdera, knåda och vidareutveckla vår affärsmodell. Sten var dessutom mycket värdefull i ett kritiskt läge genom att driva oss till att gå från ett ganska introvert fnulande kring vår verksamhets infrastruktur till att aktivt ta tag i vår försäljning och på ett energiskt och oblygt sätt driva igenom våra första affärer.