Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Sprint Bioscience till First North

Sprint_Nasdaq

UICs alumnbolag Sprint Bioscience utvecklar innovativa läkemedel inom cancerområdet. Bolaget har en metodik för att identifiera och utveckla läkemedelsprojekt på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. Målsättningen är att ta fram läkemedelskandidater till de globala läkemedelsbolagen för fortsatt klinisk utveckling.

För att finansiera den fortsatta utvecklingen av bolaget samt möjliggöra en listning på NASDAQ First North genomförs en spridningsemission på 22,5 miljoner kronor. Första dag för handel på First North var den 7 november.

Sprint Bioscience utvecklar innovativa läkemedel inom cancer med särskilt fokus på tumörmetabolism där bolaget har ett gediget kunnande och en världsledande position. Sprint Bioscience affärsidé är att arbeta med en bred projektportfölj och på kort tid utveckla projekt i den prekliniska fasen fram till en punkt där det är möjligt att ingå kommersiella partnerskap med större läkemedelsbolag.

För att finansiera bolaget fram till ett första licensavtal kan ingås samt bredda aktieägandet inför listningen på First North har Sprint Bioscience beslutat att genomföra en nyemission av 1 500 000 aktier riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige. Teckningskursen i nyemissionen är 15 kronor per aktie, vilket innebär att bolaget, vid full teckning, tillförs 22,5 miljoner kronor före transaktionskostnader. I emissionen föreligger teckningsförbindelser från befintliga ägare och nya investerare på totalt 11,1 miljoner kronor.