Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Två UIC-bolag vann SKAPA-stipendiet i Stockholms län

SKAPA

Två UIC-bolag blev länsvinnare då SKAPA-stipendierna nyligen delades ut i Stockholms län. Grundarna av Pelago Bioscience mottog priset SKAPA Utvecklingsstipendium och Anders Hanning på Episentec mottog SKAPAs hederspris.

Michael Dabrowski, Pär Nordlund och Daniel Martinez Molina är grundarna till CRO-företaget Pelago Bioscience. Nyligen utnämndes grundarna till länsvinnare av SKAPAs Utvecklingsstipendium och mottog en prissumma på 15 000 kronor. De prisades för sin metod för att mäta att exempelvis läkemedel når fram till rätt mål i cellen. Pelago Bioscience erbjuder studier på läkemedelskandidaters inbindning till målproteiner i celler och vävnader baserat på företagets patenterade biofysikaliska metod CETSA.

Anders Hanning är grundare och vd på bioteknikföretaget Episentec. Vid SKAPAs prisutdelning i Stockholms län tilldelades Anders Hanning SKAPAs hederspris på 10 000 kronor för skapandet av en ny biosensor-baserad metod för snabbare, säkrare och kostnadseffektivare utveckling av nya läkemedel.

‒ Vi är mycket stolta över att två av våra UIC-bolag finns på prispallen vid utdelningen av Stockholms läns SKAPA-stipendier.  Det är glädjande att pristagarnas intensiva arbete får uppmärksamhet och belöning av Stiftelsen SKAPA, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

SKAPA-stipendierna är Sveriges största uppfinnarpris. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner, Vinnova, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond samt SEB.

Pelago Bioscience och Episentec har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Lab och UIC Business Prep.