Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Ny avfuktningsprodukt för VA-branschen

Airwatergreen

UICs alumnbolag Airwatergreen har lanserat en ny avfuktningsprodukt, AWD450, för VA-branschen som möjliggör kraftigt sänkt energiförbrukning och sänkta installationskostnader med en enkel plug and play-installation. Lösningen demonstrerades nyligen i Gränby vattenverks filterhall i Uppsala tillsammans Uppsala Vatten och Avfall.

Airwatergreen genomförde under sommaren en installation i Gränby vattenverks filterhall i Uppsala tillsammans med Uppsala Vatten och Avfall. I installationen ersattes en tidigare installerad sorptionsavfuktare på 35 kW av tre AWD450 med en total medeleffekt på 1,2 kW.

– Det här bekräftar SP:s energisiffror och tidigare gjorda beräkningar som visar på att det finns en betydande potential för energieffektivisering inom hela VA-branschen, säger Fredrik Tunberg, säljchef på Airwatergreen.

Installationen är mycket enkel eftersom ingen fast installation krävs. De tre AWD450-produkterna behöver endast anslutas till varsitt enfas-eluttag samt en golvbrunn för utlopp av kondensvattnet.

Energieffektiviteten påverkas inte heller av eventuella säsongsvariationer i temperatur. AWD450 kondenserar lika effektivt i alla temperaturer, även i minusgrader.

Samarbetet kring energieffektivisering mellan Airwatergreen och Uppsala Vatten och Avfall kommer att fortsätta under hösten 2014.

Projektet blev nyligen omskrivet i tidningen Nordiska projekt vilket har rönt stor uppmärksamhet inom VA-branschen.

På bilden syns Per Broberg, fastighetsingenjör på Uppsala Vatten och Avfall.