Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Dags att söka till UIC Business Lab i Södertälje

Den 22 januari startar UIC Södertälje en ny omgång av affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Lab. Både blivande och etablerade företagare får möjlighet att vässa sina företagsstrategier och öka kunskaperna inom företagande för att på så sätt bli mer konkurrenskraftiga på marknaden.

Business Lab Södertälje

UIC Business Lab består av nio halvdagsträffar i seminarieform och ger deltagarna ökad kunskap om affärsutveckling, ekonomi/finansiering och vad som krävs för att bygga affärskoncept och en organisation.
Programmets syfte är att deltagarna under professionell ledning förädlar sin affärsidé och affärsplan samt själva analyserar dess bärkraft. Förutom de gemensamma halvdagsträffarna ingår individuella möten med affärsrådgivare och presentationscoacher.

UIC Business Lab avslutas med att deltagarna får presentera sin affärsplan för en panel av erfarna affärsbedömare vilket ger träning inför framtida möten med potentiella finansiärer, affärspartner och kunder. Presentationspitchen genomförs enligt NABC-metoden som utvecklats på Stanford Research Institute (SRI) i Kalifornien.

Vill du ta nästa steg i din affärsutveckling? Ansök till UIC Business Lab, Södertälje senast 15 december.

För ansökan eller mer information kontakta:

Anders Nordström, UIC Södertälje
070-546 38 06
anders.nordstrom@uic.se