Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Dubbelt upp för Kontigo Care

Prevas-Kontigo

UICs Acceleratorbolag Kontigo Care och UICs partner Prevas vann nyligen tillsammans Swedish Embedded Award 2014 i kategorin ”Enterprise”. Dessutom fick Kontigo Care ungefär samtidigt besked om att de får 4,7 miljoner kronor från Vinnova.

Tillsammans med Prevas utvecklar de en produkt, TripleA, som inkluderar en trådlös alkoholmätare och ger helt nya möjligheter att hjälpa alkoholister under den kritiska tiden efter behandlingshemmens insats. Dessutom får vårdnadsgivare och beställare av vården, en möjlighet att med hjälp av produkten följa upp kvaliteten på behandlingen samt genomföra analyser och förbättrande åtgärder. De samhällsekonomiska aspekterna är mycket stora.

– Vi är glada över att ha valt Prevas som partner i utvecklingen av TripleA. Vår bestämda tro är att TripleA med tiden kommer att förändra hur vi bedriver beroendevård, minska lidandet samt spara stora resurser för samhället, säger Daniel Benitez, vd på Kontigo Care.

Sjukdomen alkoholism och dess följder är en stor ekonomisk belastning för samhället och ger också enorma konsekvenser i form av mänskligt lidande för barn, partner, föräldrar och nära vänner som far illa i det kaos som följer i alkoholismens spår. TripleA är en produkt som genom kombinationen av trådlös kommunikation, inbyggt handhållet system, mobilapplikation och ett datainsamlingssystem kan förbättra förutsättningarna för att få alkoholister att leva ett nyktert liv.

Bild: Från vänster Markku Hämäläinen, Kontigo Care, Kristoffer Andersson, Prevas, Maria Winkvist, Kontigo Care och Jonas Mann, Prevas.