Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Innovationstävling ska ge bättre luft i Uppsala

Bättre luft i Uppsala är målet för innovationstävlingen CleanTech Challenge som start up-företaget WeGoGreen nu genomför. Privatpersoner och företag kan delta i tävlingen där den vinnande idén får 50 000 kronor och idén ges möjlighet att realiseras i samarbete med Uppsala kommun. WeGoGreen genomför innovationstävlingen i samarbete med bland andra IBM, Uppsala kommun, Regionförbundet i Uppsala län och Uppsala Innovation Centre.

CTC

WeGoGreen är ett Uppsalabaserat företag vars idé är att genom strategiska samarbeten utveckla produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö och hållbara lösningar. Nu startar WeGoGreen innovationstävlingen CleanTech Challenge som syftar till att fånga upp innovativa idéer från privatpersoner och företag som kan ge en förbättrad luftkvalitet i Uppsala. De områden som berörs är rening, transport och monitorering. CleanTech Challenge pågår till mars 2015.

Vinnaren ges möjlighet att utveckla sin idé i samarbete med Uppsala kommun, som också belönar pristagaren med 50 000 kronor. Andra pris innebär att vinnaren får utveckla sin idé som ett projekt inom IBM:s globala program IBM Global Entrepreneur och på IBM:s plattform. Vinnaren av tredje pris får utveckla sin idé med affärsutvecklingsstöd från företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre.

‒ År 2050 kommer 70 procent av världens befolkning att bo i städer. Att skapa smarta lösningar för att hantera de utmaningar urbaniseringen ger är nödvändigt. Vi tror att de mest innovativa idéerna skapas när man utgår ifrån sina mest närliggande utmaningar, det vill säga de man ser och upplever i staden man bor i. WeGoGreen ger just den möjligheten, och därför stödjer IBM det här projektet, säger Susanna Salwén, Corporate Citizenship & Corporate Affairs Manager på IBM.

Innovationstävlingen har fått 600 000 kronor i stöd av Vinnova och är ett initiativ för att engagera Uppsalaborna i stadens miljöutmaningar samt uppmuntra dem att komma med idéer och förslag som bidrar till ett mer klimatsmart samhälle och en positiv miljöpåverkan.

‒ Uppsala når, liksom flera andra svenska städer, inte upp till EU:s krav på luftkvalitet. Vi måste minska luftföroreningarna i Uppsala innerstad och för det krävs fler innovativa lösningar. Miljötekniktävlingen CleanTech Challenge kommer att ge nya, spännande idéer om resvanor, stadsutveckling, ekosystem och transportsystem. Jag ser fram emot alla smarta förslag som blir resultatet av tävlingen, säger kommunalrådet Maria Gardfjell (MP).

‒ Vi hoppas på ett stort engagemang bland stadens invånare där bra idéer kommer att uppmärksammas och belönas. Vårt mål är att tillsammans med våra partner bli ledande i Sverige inom området öppna innovationstävlingar. Alla partner och intressenter bidrar till att skapa ett komplett ekosystem och en plattform som kan ta innovationstävlingar till nästa nivå, säger Panos Kollias, en av initiativtagarna till CleanTech Challenge.

WeGoGreen består av Panos Kollias, Per Andersson och Hary Stamatopoulos.

CleanTech Challenge stöds av följande partner: IBM, Uppsala kommun, Regionförbundet i Uppsala län, Uppsala Innovation Centre, Uppsala universitet, Drivhuset, Vinnova, Connect Uppsala, ICT Uppsala och Uppsala Citysamverkan.

WeGoGreen har fått stöd i sin affärsutveckling genom Uppsala Innovation Centres program UIC Business Agile.

För mer information:

Panos Kollias, projektledare och en av initiativtagarna
WeGoGreen
Mobil: 070-692 5034
E-post: panos.kollias@wegogreen.se

Susanna Salwén, Corporate Citizenship & Corporate Affairs Manager
IBM
Telefon: 070-793 2749
E-post: susanna.salwen@se.ibm.com

Maria Gardfjell, kommunalråd (MP)
Uppsala kommun
Telefon: 018- 727 1681
E-post: maria.gardfjell@uppsala.se

Johan Rosén, näringslivsstrateg
Uppsala kommun
Telefon: 018-727 88 07
E-post: johan.rosen@uppsala.se

Lars Dahlbom, programansvarig UIC Business Agile
Uppsala Innovation Centre
Telefon: 070-529 4021
E-post: lars.dahlbom@uic.se


Om CleanTech Challenge

Innovationstävlingen CleanTech Challenge har initierats av Uppsalabaserade start up-företaget WeGoGreen. Tävlingen syftar till att fånga upp innovativa idéer från privatpersoner och företag som kan ge en förbättrad luftkvalitet i Uppsala. De områden som berörs är rening, transport och monitorering. Privatpersoner och företag kan delta i tävlingen där den vinnande idén får 50 000 kronor och idén ges möjlighet att realiseras i samarbete med Uppsala kommun.CleanTech Challenge pågår till mars 2015. www.cleantechchallenge.se #cleantechallenge

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC har också rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Index 2014. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitet Holding AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se