Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Fyra UIC-bolag får totalt 6,7 mkr från Vinnova

UIC-bolagen Hexicon, Onelab, Beactica och Emplicure stärker nu kassan genom finansering från Vinnovas program Forska&Väx. Hexicon får 2,7 miljoner kronor, Onelab får 498 000 kronor, Beactica får 3 miljoner kronor och Emplicure 500 000 kronor.

Vinnovas program Forska&Väx finansierar forsknings- och utvecklingsprojekt hos små och medelstora företag som kan påvisa en stark potential att vidareutvecklas och växa. Sammanlagt 75 projekt får nu dela på 90 miljoner kronor i finansiering från Vinnova. 

Hexicon, Stockholm, får 2,7 miljoner kronor för utveckling av flytande vindkraft som ny industrigren och storskaligt energialternativ.

Onelab, Stockholm, får 498 000 kronor för sitt arbete med att ge patienter och läkare möjlighet att tillsammans följa hälsovärden över tid med hjälp av smart teknik.

Beactica, Uppsala, får 3 miljoner kronor för sina nya epigenetiska läkemedel mot cancer.

Emplicure, Uppsala, får 500 000 kronor för utveckling och utvärdering av ett innovativt plåster bestående av mikronålar som är avsett att ge förbättrad smärtlindring till barn med effektprofil anpassad för mindre kirurgiska ingrepp.

Se Vinnovas pressmeddelande här.

För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se  

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC­bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC  ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se