Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

OnTarget Chemistry utsett till Gasellföretag 2014

OnTarget Chemistry

Uppsalaföretaget OnTarget Chemistry är utsett till Gasellföretag 2014 – en utmärkelse som årligen delas ut av Dagens Industri till Sveriges snabbast växande företag.

I samband med att Dagens Industri Gasell firade 15-årsjubileum i Konserthuset i Stockholm korades UICs alumnbolag OnTarget Chemistry till en av Gasellvinnarna i Uppsala län.

– Detta är verkligen en ära och inspiration. Under 2011 fick vi Bona Postulata-utmärkelsen för visat stor affärspotential i Uppsalaregionen och i början av 2014 blev företaget invalt bland Uppsala Innovation Centre alumner. I och med Gasell-utnämningen får vi bekräftelse på att vi har fortsatt följa rätt spår, säger Fredrik Lehmann, vd på OnTarget Chemistry.

Färre än 0,5 procent av Sveriges aktiebolag utses årligen till Gaseller. För att bli en Gasell ska företaget ha en omsättning som överstiger 10 miljoner kronor, ha minst tio anställda och minst ha fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret. Dessutom ska de ha ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren, ha ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt, ha vuxit organiskt i allt väsentligt och ha sunda finanser.

OnTarget Chemistry har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre och ingår i dag i UIC Alumni.

För mer information:
Fredrik Lehmann, vd
OnTarget Chemistry
Tel: 073-354 12 39
E-post: fredrik.lehmann@ontargetchemistry.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om OnTarget Chemistry
OnTarget Chemistry AB är ett privatägt företag baserat i Uppsala med utomordentligt ändamålsenliga lokaler i det tidigare Pharmacia-området inom Uppsala Business Park. Företaget etablerades 2008 som en avknoppning från avdelningarna för Läkemedelskemi, Kombinatorisk Kemi och Preklinisk Analys vid Pharmacia (Biovitrum). OnTarget Chemistry har för närvarande 36 anställda. Över 75 % av laboratoriepersonalen har disputerat och är erfarna industrikemister med bakgrund från stora läkemedels- och bioteknikföretag. Servicerepertoaren omfattar en komplett läkemedelskemierbjudande. Vi kör alla vanliga synteser och analyser tillsammans med mer ovanliga och krävande specialiteter. www.ontargetchemistry.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC har också rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Index 2014. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitet Holding AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se