Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Gofreel nominerat till regionfinal i Venture Cup

Gofreel

Mariefredbaserade företaget Gofreel är nominerat till regionfinalen i tävlingen Venture Cup. Gofreel tävlar med sin digitala tjänst för samordning av transporter hos företag, organisationer, kommuner och landsting. Syftet är att minska på utsläpp och kostnader för de interna och upphandlade transporterna.

Venture Cup är Sveriges ledande tävling för de som vill utveckla sin affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag.

Nominerade företaget Gofreel har utvecklat tjänsten Gofreel­-Samordnade transporter, som hjälper företag, organisationer, kommuner och landsting att få en överblick och samordna sina interna och upphandlade transporter. Tjänsten är webbaserad och gör det möjligt att inte bara minska utsläppsnivåer utan också minska kostnader för transport och personal.

– Vi är mycket glada över nomineringen till Venture Cups regionfinal. Vår tjänst gör att kostnadsbesparingar och miljöbesparingar går hand i hand. Ju mer tjänsten används ju större blir kostnadsbesparingarna och vinsterna för miljön, säger Tobias Forngren, vd på Gofreel.

Företaget är nominerat inom kategorin Miljö & energi för region Öst.

Gofreel har fått stöd i sin affärsutveckling genom Uppsala Innovation Centres program UIC Business Agile och UIC Business Prep.

Bild: Johanna Tömmervik och Tobias Forngren, Gofreel. Källa: Venture Cup. Foto: Gustav Hugosson.


För mer information:

Tobias Forngren, vd
Gofreel
Tel: 073-849 0954
E-post: tobias@gofreel.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Venture Cup
Venture Cup är Sveriges ledande tävling för de som vill utveckla sin affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Venture Cup genomför varje år två rikstäckande tävlingar för entreprenörer med syfte att hjälpa dem att utveckla sin affärsidé och starta företag. Venture Cup är en ideell organisation som bildades i Sverige 1998 av McKinsey & Company och finns idag i hela Norden. Organisationen stöds av Sveriges samtliga stora högskolor och universitet och drivs i samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Via en genomtänkt process med handledning och feedback från experter, utbildningar och workshops inspireras och stöttas människor att utveckla sina idéer till framtidens växande tillväxtföretag. Hittills har över 13 000 affärsidéer processats i tävlingen och av dessa har cirka 30 procent utvecklats till företag.www.venturecup.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC har också rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Index 2014. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitet Holding AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se