Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Pharem Biotech får 2,4 miljoner kronor från Vinnova

UIC-bolaget Pharem Biotech får 2,4 miljoner kronor genom Vinnovas program Testbäddar inom miljöteknikområdet.  Totalt har åtta projekt beviljats finansiering.  

Pharem Biotech får 2,4 miljoner kronor från Vinnova för test- och verifiering av projektet Pharem Filtration System för rening av organiska miljögifter. Pharem Biotech utvecklar en ny teknik för att avlägsna läkemedel och andra organiska miljögifter i vattenmiljöer.

Som en del av regeringens miljöteknikstrategi satsar Vinnova på utveckling av testbäddar inom miljöteknikområdet. Syftet är att skapa fler konkurrenskraftiga företag, hållbar tillväxt, ökad export och fler arbetstillfällen med bas i svensk miljöteknik.

Se Vinnovas pressmeddelande här.

Pharem Biotech har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centres program UIC Business Lab.

För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Martin Ryen, vd
Pharem Biotech
Tel: 070-915 22 90
E-post: martin.ryen@pharembiotech.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC har också rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Index 2014. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitet Holding AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se