Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

UIC med i mångmiljardsatsning på innovationer för framtidens hälsa

InnoLife

European Institute for Innovation and Technology (EIT) har utsett konsortiet InnoLife till Knowledge and Innovation Community (KIC) för ”Innovationer för Hälsosamt liv och aktivt åldrande.” InnoLife får nu upp till 700 miljoner euro fram till 2020. I konsortiet ingår flera tunga svenska och danska institutioner. Företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre är med som nätverkspartner inom InnoLife.

En KIC är ett konsortium av industri, akademi och publika institutioner som tillsammans tacklar stora samhälleliga utmaningar genom att stimulera nyttiggörande av vetenskapliga upptäckter. I den skandinaviska noden av InnoLife ingår Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Uppsala universitet och Köpenhamns universitet. Övriga skandinaviska partner är NovoNordisk, ThermoFisher Scientific, Stockholms Stad, LEO Pharma, RISE Research Institutes of Sweden och andra partner. Övriga noder inom InnoLife finns i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Belgien och Holland. Satsningen från EIT beräknas tillsammans för de olika noderna uppgå till 100 miljoner euro per år under sju år. Uppsala Innovation Centre är med som nätverkspartner till Uppsala universitet och kommer att bidra till utvecklingen av nya tillväxtföretag.

Inom ramen för Horizon 2020 har EU-kommissionen avsatt 3,9 miljarder euro till satsningar som omsätter forskning i innovativa produkter, som samtidigt tar sig an de stora samhällsutmaningarna och leder till affärsmöjligheter. Pengarna fördelas av EU-organet European Institute for Innovation and Technology (EIT) som har uppdraget att utlysa och utvärdera ansökningar om att få starta KIC:er (Knowledge and Innovation Community). InnoLife har valts i konkurrens med fyra andra europeiska konsortier.

– Det är ett fantastiskt bra besked vi fått idag, säger Magnus Persson som är director för den skandinaviska noden av InnoLife. Sverige och Danmark har en stark innovationskraft och här finns enastående möjligheter till framgångsrik forskning. InnoLife ska medverka till att skapa förbättrat omhändertagande, prevention, diagnostik och behandling av åldrandets tillstånd. Det här är en unik möjlighet att bidra och därför går vi nu in i det europeiska konsortiet där all kompetens för en avancerad innovation och utveckling finns samlad.

– Vi är glada över att, i samarbete med Uppsala universitet, kunna bidra till att fler hälsorelaterade idéer inom ramen för InnoLife kommersialiseras och därmed kommer samhället till nytta. Vi gör detta genom att stötta projekt och företag i deras affärsutveckling och ge dem tillgång till den expertis som finns bland våra partner och affärscoacher samt i våra nätverk. Dessutom får UIC-bolagen tillgång till ett nätverk av experter och finansiärer från hela Europa samt ingångar till marknader som annars skulle vara svåra att nå, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

För att på ett effektivt sätt kunna utveckla produkter, tjänster och system krävs både stora patientvolymer och avancerade teknologiska resurser. Många länder, inklusive Sverige, är beroende av samverkan med internationella utvecklingskonsortier för att klara detta.

InnoLife kommer att fokusera på utbildningar inom entreprenörskap och genomförande av innovationsprojekt. Detta innefattar både stora projekt med många tongivande organisationer men även mindre projekt såsom stöd för startup-bolag. Flera av dessa projekt är redan i startfas och har ett starkt fokus på utveckling av nya produkter och tjänster som avser att underlätta för äldre att aktivt delta i samhället och förebygga åldrandets sjukdomar.

Forskare vid vetenskapsområdena för medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap har under professor Mats Larheds ledning lett Uppsaladelen av ansökan, i samarbete med UU Innovation.

Läs mer om InnoLife se www.inno.life

För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Anneli Waara, presschef
Uppsala universitet
Tel: 070-425 07 18
E-post: anneli.waara@uadm.uu.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC har också rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Index 2014. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitet Holding AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se