Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Gradientech säkrar kassan med övertecknad nyemission

Gradientech

Biotechbolaget Gradientech har säkrat kassan genom en övertecknad nyemission, som komplement till det nyligen beviljade Vinnova-stödet om nära 5 miljoner kronor.

Den företrädesemission som det Uppsala-baserade biotechbolaget Gradientech nyligen avslutade har övertecknats och stärker bolagets kassa med cirka 1,5 miljoner kronor. Aktierna tecknades av befintliga aktieägare men även nytillkomna ägare.

Det nyinvesterade kapitalet används till att slutföra utvecklingen och lansera bolagets senaste produkt Tracking Tool PRO – en nyutvecklad mjukvara för automatisk bildanalys av cellrörelser. Mjukvaran visar, redan innan utvecklingsarbetet slutförts avsevärt förbättrade analysresultat av icke-märkta biologiska celler jämfört med konkurrerande produkter på marknaden. Lanseringen är planerad till början av 2015.

Kapitalet från nyemissionen kommer även delfinansiera de första delarna av det av Vinnova till stor del finansiellt stödda utvecklingsprojektet QuickMIC – snabb antibiotikakänslighetstestning av tidskritiska kliniska blodprover. Projektet sträcker sig över de kommande två åren och är ett samarbete mellan Enheten för antibiotikaforskning på Uppsala universitet och Infektionskliniken på Akademiska sjukhuset.

Gradientech har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centre i programmet UIC Business Lab.

Kontakt
Sara Thorslund, vd
Gradientech
Tel: 018-418 67 00
Mobil: 0736-293580
E-post: sara.thorslund@gradientech.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC har också rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Index 2014. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitet Holding AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se