Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

2,4 mkr till Pharem Biotech

PharemBiotech

UIC-bolaget Pharem Biotech får 2,4 miljoner kronor genom Vinnovas program Testbäddar inom miljöteknikområdet.  Totalt har åtta projektbeviljats finansiering.  

Pharem Biotech får 2,4 miljoner kronor från Vinnova för test och verifiering av projektet Pharem Filtration System för rening av organiska miljögifter. Pharem Biotech utvecklar en ny teknik för att avlägsna läkemedel och andra organiska miljögifter i vattenmiljöer.

Som en del av regeringens miljöteknikstrategi satsar Vinnova på utveckling av testbäddar inom miljöteknikområdet. Syftet är att skapa fler konkurrenskraftiga företag, hållbar tillväxt, ökad export och fler arbetstillfällen med bas i svensk miljöteknik.

Se Vinnovas pressmeddelande här.