Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Global Mind – workshopserie om internationalisering

GlobalMind

Under hösten har UIC tillsammans med Almi Företagspartner drivit workshopserien Global Mind där 13 företag inom design, tillverkande industri och e-hälsa har inspirerats att tänka internationellt.

Det senaste decenniet har företag internationaliserats enligt nya mönster och på nya sätt. Hastigheten är högre och arbetssätt och synsätt har förändrats. Ett exempel är spelutvecklingsbranschen där internationalisering är en icke-fråga och man arbetar globalt från dag ett.

Global Mind har tagit avstamp i spelutvecklingsföretagens arbetssätt och internationella synsätt och syftade till att inspirera och introducera även andra branscher till nya metoder, processer, tankesätt och synsätt som på ett effektivt sätt banar väg för en internationalisering.

Workshopserien blev mycket uppskattad av bolagen som fick vägledning inom internationalisering av UIC, Almi Företagspartner och Uppsala universitet samt experter inom försäljningsstrategi och företagsutveckling.

Projektet finansierades av Tillväxtverket och Regionförbundet Uppsala län.