Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Gradientech övertecknad

Gradientech

Biotechbolaget Gradientech har säkrat kassan genom en övertecknad nyemission, som komplement till det nyligen beviljade Vinnova-stödet om nära 5 miljoner kronor.

Den företrädesemission som det Uppsala-baserade biotechbolaget Gradientech nyligen avslutade har övertecknats och stärker bolagets kassa med cirka 1,5 miljoner kronor. Aktierna tecknades av befintliga aktieägare men även nytillkomna ägare.

Det nyinvesterade kapitalet används bland annat till att slutföra utvecklingen och lansera bolagets senaste produkt Tracking Tool PRO – en nyutvecklad mjukvara för automatisk bildanalys av cellrörelser. Mjukvaran visar, redan innan utvecklingsarbetet slutförts avsevärt förbättrade analysresultat av icke-märkta biologiska celler jämfört med konkurrerande produkter på marknaden. Lanseringen är planerad till början av 2015.

Gradientech har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centre i programmet UIC Business Lab.