Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

UIC nätverkspartner i InnoLife

InnoLife

European Institute for Innovation and Technology (EIT) har utsett konsortiet InnoLife till Knowledge and Innovation Community (KIC) för ”Innovationer för Hälsosamt liv och aktivt åldrande.” InnoLife får nu upp till 700 miljoner euro fram till 2020. I konsortiet ingår flera tunga svenska och danska institutioner. Företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre är med som nätverkspartner inom InnoLife.

En KIC är ett konsortium av industri, akademi och publika institutioner som tillsammans tacklar stora samhälleliga utmaningar genom att stimulera nyttiggörande av vetenskapliga upptäckter. I den skandinaviska noden av InnoLife ingår Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Uppsala universitet och Köpenhamns universitet. Övriga skandinaviska partner är NovoNordisk, ThermoFisher Scientific, Stockholms Stad, LEO Pharma, RISE Research Institutes of Sweden och andra partner. Övriga noder inom InnoLife finns i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Belgien och Holland. Satsningen från EIT beräknas tillsammans för de olika noderna uppgå till 100 miljoner euro per år under sju år. Uppsala Innovation Centre är med som nätverkspartner till Uppsala universitet och kommer att bidra till utvecklingen av nya tillväxtföretag.

– Vi är glada över att, i samarbete med Uppsala universitet, kunna bidra till att fler hälsorelaterade idéer inom ramen för InnoLife kommersialiseras och därmed kommer samhället till nytta. Vi gör detta genom att stötta projekt och företag i deras affärsutveckling och ge dem tillgång till den expertis som finns bland våra partner och affärscoacher samt i våra nätverk. Dessutom får UIC-bolagen tillgång till ett nätverk av experter och finansiärer från hela Europa samt ingångar till marknader som annars skulle vara svåra att nå, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

InnoLife kommer att fokusera på utbildningar inom entreprenörskap och genomförande av innovationsprojekt. Detta innefattar både stora projekt med många tongivande organisationer men även mindre projekt såsom stöd för startup-bolag. Flera av dessa projekt är redan i startfas och har ett starkt fokus på utveckling av nya produkter och tjänster som avser att underlätta för äldre att aktivt delta i samhället och förebygga åldrandets sjukdomar.

Forskare vid vetenskapsområdena för medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap har under professor Mats Larheds ledning lett Uppsaladelen av ansökan, i samarbete med UU Innovation.

Läs mer om InnoLife se www.inno.life