Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

UIC och CRAY Innovation i ansedda Nature

Nature

Anders Nordström på Uppsala Innovation Centre och UIC-bolaget CRAY Innovation har intervjuats i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature. Artikeln ”Boosting Business” ger exempel på olika typer av program som stödjer forskare inom biokemi som vill kommersialisera sina resultat och starta företag.

Lars Forsberg och kollegan Jan Dumanskis forskning på Uppsala universitet har visat att förlust av Y-kromosomen i blodceller hos äldre män ökar risken för cancer. I dag driver de spin off-företaget CRAY Innovation som erbjuder en metod för att förutsäga risk för cancer. Under sin resa från forskning till kommersialisering av sina resultat har de fått stöd av exempelvis företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre, Uppsala universitet Innovation och IVA:s Mentor4Research.

I Nature Careers artikel ”Boosting Business” beskriver Lars Forsberg på CRAY Innovation hur han gått från cancerforskning till att kommersialisera sina resultat och nå ut på marknaden. I artikeln berättar också Anders Nordström, senior affärsutvecklare på UIC, om vikten av att stödja forskare som vill starta egna företag så att deras forskningsresultat kan komma till nytta i samhället.

CRAY Innovation har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centres program UIC Business Lab.

För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Lars Forsberg
CRAY Innovation
Tel: 0707-40 17 75
E-post: lars.forsberg@igp.uu.se
Webb: www.crayinnovation.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC har också rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Index 2014. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitet Holding AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se