Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

UIC och CRAY Innovation intervjuas i Nature

Nature_cut

Anders Nordström på Uppsala Innovation Centre och UIC-bolaget CRAY Innovation har intervjuats i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature. Artikeln ”Boosting Business” ger exempel på olika typer av program som stödjer forskare inom biokemi som vill kommersialisera sina resultat och starta företag.

Lars Forsberg och kollegan Jan Dumanskis forskning på Uppsala universitet har visat att förlust av Y-kromosomen i blodceller hos äldre män ökar risken för cancer. I dag driver de spin off-företaget CRAY Innovation som erbjuder en metod för att förutsäga risk för cancer. Under sin resa från forskning till kommersialisering av sina resultat har de fått stöd av exempelvis företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre, Uppsala universitet Innovation och IVA:s Mentor4Research.

I Nature Careers artikel ”Boosting Business” beskriver Lars Forsberg på CRAY Innovation hur han gått från cancerforskning till att kommersialisera sina resultat och nå ut på marknaden. I artikeln berättar också Anders Nordström, senior affärsutvecklare på UIC, om vikten av att stödja forskare som vill starta egna företag så att deras forskningsresultat kan komma till nytta i samhället.

CRAY Innovation har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centres program UIC Business Lab.