Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Var finns pengarna? UIC samlar finansieringsalternativ på webben

Finansiering

Nu kan företag få hjälp med att hitta rätt bland alla de möjligheter till lämplig finansiering som finns – beroende på vilken fas företaget eller projektet befinner sig i. Under nya rubriken ”Finansiering” på UICs hemsida listas de olika aktörer som erbjuder finansiering i olika skeenden av företagens utveckling.

Syftet med att samla finansieringsaktörer på UICs hemsida är att hjälpa bolag och entreprenörer att hitta rätt bland alla de möjligheter till lämplig finansiering som finns. UIC möts ofta av frågan ”Hur kan vi finansiera vår affärsidé?”. Detta är inte alltid så enkelt att svara på, eftersom det beror på flertalet faktorer. Det är även en fråga om timing, då viss typ av finansiering endast finns tillgänglig under en begränsad period och andra typer av finansiering bara går att söka under vissa tider på året.

UIC beskriver de olika finansieringsaktörerna och länkar till aktörer som kan vara lämpliga för bolag och projekt beroende på vilken utvecklingsfas bolaget befinner sig. UIC har samlat finansieringsmöjligheter som är tillgängliga främst för UIC-bolag i Uppsala län och Södertälje.

Se UICs samlade finansieringsinformation här, www.uic.se/finansiering.

UIC tar gärna emot tips på ytterligare finansieringsaktörer via info@uic.se.

För mer information: 
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC har också rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Index 2014. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitet Holding AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se