15 januari 2015

Grant Thornton ny affärspartner till UIC

Grant_Thornton_jpg

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton har förvärvat DUO Revision och TRIO Redovisning i Uppsala. DUO Revision och TRIO Redovisning har varit UICs affärspartner i många år och förvärvet innebär att Uppsala Innovation Centre nu välkomnar Grant Thornton som ny partner.

‒ Vi är mycket glada att kunna gå in som affärspartner i UIC. Vi brinner för att hjälpa entreprenörer och företag att växa och utvecklas, och vi ser fram emot att få stötta många spännande tillväxtföretag inom UIC under de kommande åren, säger Thomas Lindgren, partner och ansvarig för tillväxtbolag, Grant Thornton.

Tillträdet sker den 1 januari 2015, när DUOs och TRIOs medarbetare flyttar in i Grant Thorntons lokaler. Då kommer Grant Thornton att totalt ha cirka 50 medarbetare i Uppsala och vara nummer två på marknaden.

Kontaktpersoner:
Tommy Helmerskog
Grant Thornton
Tel: 018 – 65 81 66
E-post: tommy.helmerskog@se.gt.com

Thomas Lindgren
Grant Thornton
Tel: 018-65 81 39
E-post: thomas.lindgren@se.gt.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Grant Thornton i Sverige
Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag. Bolaget med ca 1050 medarbetare och 23 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning och annan rådgivning. www.grantthornton.se

Om Duo Revision
DUO/TRIO är fokuserade på revision, redovisning och rådgivning till ägarledda bolag. DUO Revision har sex medarbetare och Trio Redovisning har nio medarbetare. DUO/TRIO omsatte räkenskapsåret 2013/2014 drygt 16 Mkr. Företaget har verkat på Uppsalamarknaden sedan 1997, då byrån hette Deloitte & Touche Uppsala.

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC har också rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Index 2014. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitet Holding AB. uic.se