15 januari 2015

Helena Ströberg ny programansvarig för UIC Business Prep

Helena_Stroberg_small

Uppsala Innovation Centre förstärker nu organisationen med Helena Ströberg som ny ansvarig för affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Prep.

Helena Ströberg har lång och bred erfarenhet inom området life science. Hon har arbetat både med försäljning och marknadsföring, och har god insikt i vad som krävs vid kommersialisering och lansering samt vikten av att förstå kunders behov i ett tidigt skede.

Helena har läst bioteknik vid Uppsala universitet och arbetade därefter som doktorand vid institutionen för naturvetenskaplig mikrobiologi. Karriären fortsatte inom det privata näringslivet som Tech Support Specialist på dåvarande Amersham Pharmacia Biotech, i dag GE Healthcare Life Sciences, som följdes av roller som säljare och global produktchef inom samma bolag.

Helena kommer närmast från en tjänst som Global Brand Manager inom estetik på Galderma med fokus på både B2B (Business to business) och B2C (Business to consumer) på en global marknad.

UIC Business Prep är ett program för utvalda företag med hög potential. Företagen har sökt till UIC Business Accelerator och har några specifika områden som behöver utvecklas och förberedas ytterligare genom UIC Business Prep för att uppfylla kriterierna för Accelerator-programmet.

Helena tillträdde tjänsten den 7 januari 2015.

För mer information: 
Helena Ströberg, Business Development Advisor
Uppsala Innovation Centre
Tel: 018-477 04 51
Mobil: 072-577 04 51
E-post: helena.stroberg@uic.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC har också rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Index 2014. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitet Holding AB.uic.se