19 januari 2015

Adera Pharmaceuticals och Prosilico vann Nordeas resestipendium 2015

Vinnare_Nordeas_resestipendium_2015_low

Adera Pharmaceuticals, Uppsala, och Prosilico från Huddinge har tilldelats Nordeas resestipendium 2015. De två stipendierna på 25 000 kronor vardera delades ut till UIC-bolag och är öronmärkta för en affärsresa som gagnar företagets utveckling och tillväxt. Priset delades ut av Uppsala Innovation Centres affärspartner Nordea i samband med UICs årliga julgransplundring i torsdags. Evenemanget samlade cirka 120 företagare och representanter från näringsliv, universitet och samhälle.

– Internationella kontakter är mycket viktiga och ofta avgörande för ett företags tillväxt och överlevnad. Många tidiga bolag har svårt att finansiera resor som i många fall kan vara avgörande för företagets framtid. Nordeas resestipendier ges därför till UIC-bolag som står inför en affärsresa som kan vara central för företagets framgångar, säger Lars Olde, Uppsala Innovation Centre och stipendiejuryns ordförande.

Adera Pharmaceuticals, Uppsala, utvecklar nya läkemedel inom cancerterapiområdet med fokus på prostatacancer och bröstcancer. Deras resultat, som ger mer effektiva läkemedel och som förbättrar behandlingen inom stora terapiområden, har väckt stort intresse hos större läkemedelsbolag. Adera Pharmaceuticals är baserat på tillämpade och kommersialiserade forskningsresultat från institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala Universitet.  Adera Pharmaceuticals kommer att resa till England och USA för att söka samarbeten med tjänsteföretag och licenspartner.

Prosilico, Huddinge, utvecklar datormodeller som bland annat förutsäger hur läkemedel tas upp, exponeras och försvinner i kroppen. Omfattande tester visar att företagets modeller ger ökad säkerhet jämfört med etablerade labbmetoder, vilket innebär möjlighet till tidigare beslut, ökad produktivitet, kostnadseffektivisering och minskat behov av djurförsök. Företaget är baserat på grundarens tidigare forskning på Astra Zeneca i Södertälje. Prosilico kommer att besöka mässan Bio-Europe i Paris för att skapa uppmärksamhet kring företaget och knyta kontakter med framtida kunder och partner.

– Vi vill stötta företagare och entreprenörer i morgondagens tillväxtföretag. Som partner till UIC kan vi genom Nordeas resestipendium ge tidiga företag ett viktigt tillskott som bidrar till deras tillväxt och positionering på en internationell marknad, säger Per Svensson, kontorschef på Nordea Bank.

Bild: Från vänster Per Svensson, Nordea, Urban Fagerholm, Prosilico, Andries Blokzijl, Adera Pharmaceuticals och Johan Cederholm, Nordea.

För mer information:
Andries Blokzijl
ADERA Pharmaceuticals
Tel: 070-321 03 18
E-post: andries.blokzijl@igp.uu.se

Urban Fagerholm, vd och grundare
Prosilico
Tel: 070-173 13 02
E-post: urban.fagerholm@prosilico.com

Per Svensson, kontorschef
Nordea Bank, Uppland
Tel: 070-692 11 01
E-post: per.svensson@nordea.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC har också rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Index 2014. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitet Holding AB. uic.se