26 januari 2015

VBN Components lägger ett av Sveriges mest moderna stålverk i Uppsala

VBN

Under hösten 2014 gjorde Uppsalaföretaget VBN Components en nyemission och erhöll en stor investering i bolaget. Satsningen innebar att VBN nu på kort tid har kunnat etablera ett högmodernt stålverk i Uppsala där mycket slitstarka stålkomponenter formas genom 3D-printning under namnet Vibenite. Den nya anläggningen ger verkstadsindustrier stora möjligheter att öka sin lönsamhet genom bättre material och kortare ledtider. Nu växer VBN och söker personal framför allt inom produktion.

VBN Components nya produktionsanläggning för friformade material är nu klar och företaget står redo att möta ett stort intresse för det första materialet Vibenite60, som tillsammans med avancerad 3D-printningsteknik används för alla typer av komponenter med krav på extrem nötningstålighet. Volvo är en av kunderna som framgångsrikt testar kugghjulsfräsar framtagna av VBN.

– Vi är glada över att kunna lägga ett av Sveriges mest moderna stålverk i Uppsala. VBN är först ut på marknaden med denna typ av material som är direkt anpassat för 3D-printning. Det unika är just att kombinera en extrem nötningstålighet med avancerade former genom 3D-printning. För att möta efterfrågan så kommer vi att behöva anställa fler personer inom produktionen, säger Martin Nilsson, vd på VBN Components.

Gensvaret för VBN:s teknik har varit mycket stort och framför allt efterfrågas kundnyttan, där 3D-printningen av Vibenite ger ökad komponentprestanda, kort leveranstid och samtidigt en kraftigt reducerad miljöbelastning. Tekniken innebär att material inte behöver skäras bort för att få fram en viss form, vilket avsevärt minskar överflödigt stål.

– Vid ett kundbesök förra veckan diskuterade vi 3D-tillverkningen av en komponent där kunden köpt högförädlad grov metallstång för tillverkning av ett verktyg, och sen svarvat och fräst bort 80 procent vid tillverkningen. Vi kunde visa att VBN kan tillverka samma komponent men bara med cirka 0,5 procent skrot. Det är klart att det är roligt med sådana här förbättringar, även om den största vinsten blir att vårt material håller mycket längre jämfört med traditionella komponenter, säger Martin Nilsson.

Just i dag tillverkar VBN snäckfräsar, det vill säga verktyg för kugghjulstillverkning, med kraftigt reducerad vikt och mycket högre prestanda än traditionella snäckfräsar. Förutom att VBN:s 3D-printade verktyg ger minskad ledtid och materialåtgång samt höjd prestanda, så har vikten också kunnat reduceras med 40 procent ner till 9 kilo. Detta innebär att verkstadspersonal kan lyfta verktyget utan risk.

Martin Nilsson, medgrundare av VBN Components, är ny vd i bolaget sedan november 2014. Tidigare vd:n Ulrik Beste är nu teknisk chef och ansvarar för bolagets teknik, forskning och utveckling.

VBN Components får avancerat affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Accelerator och har tidigare genomfört UIC Business Lab.

Bildtext: Direkt från 3D-printern: VBN Components ihåliga snäckfräsar av materialet Vibenite60 med hög nötningstålighet och kraftigt reducerad vikt.

För mer information:
Martin Nilsson, vd, PhD
VBN Components AB
Tel (vx): 018-24 07 60
E-post: martin.nilsson@vbncomponents.com
www.vbncomponents.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post:stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC har också rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Index 2014. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitet Holding AB. uic.se