2 februari 2015

Kontigo Care och Emplicure vann priset Bona Postulata

Bona-postulata

UIC-bolagen Kontigo Care och Emplicure har tilldelats näringslivspriset Bona Postulata, som delas ut till uppländska företag med stor tillväxtpotential.

Bona Postulata är ett näringslivspris som vill uppmuntra Uppsalaföretag med stark tillväxtpotential. Bakom priset står 16 välkända företag och näringslivsorganisationer i Uppsala län. Priset ger de vinnande företagen kvalificerad utbildning och mentorer för att ytterligare stärka deltagarnas företagarkompetens.

De vinnande UIC-bolagen är:

Kontigo Care
Kontigo Care utvecklar produkten TripleA, som består av en trådlös alkoholmätare, mobilapp och databas. TripleA ger helt nya möjligheter att hjälpa alkoholister under den kritiska tiden efter behandlingshemmens insats. Dessutom får vårdnadsgivare och beställare av vården, en möjlighet att med hjälp av produkten följa upp kvaliteten på behandlingen samt genomföra analyser och förbättrande åtgärder. Kontigo Care har utvecklat TripleA tillsammans med UICs affärspartner Prevas, vilket nyligen gav dem båda priset Swedish Embedded Award 2014.
www.kontigocare.com

Emplicure
Emplicure utvecklar nya patenterbara läkemedel med hjälp av innovativa läkemedelsformer. Företaget utvecklar bland annat ett nytt plåster bestående av mikronålar avsedda att ge förbättrad smärtlindring till barn. Effektprofilen är anpassad för kortvariga kirurgiska ingrepp. Teknologierna baseras på forskning i samarbete med Uppsala universitet och tidigare Orexo.
www.emplicure.com

Företagen har fått stöd i sin affärsutveckling genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centres affärsutvecklingsprogram. Kontigo Care går programmet UIC Business Accelerator och Emplicure går programmet UIC Business Lab.

Priset är instiftat av två av Uppsala Innovation Centres affärspartner, Advokatfirman Lindahl och PwC.

Övriga vinnare av Bona Postulata 2015 är företagen The FriendlySwede, Ekeby Hälsocenter, PackBud Nordic, By Gårdsbageri, Barnskoexperten, Keep Training Sweden, Rödfärgarna och Save-by-solar Sweden.

Läs mer om Bona Postulata på www.bonapostulata.se.


För mer information

Daniel Benitez, vd
Kontigo Care
Tel: 070-873 88 88
E-post:daniel.benitez@kontigocare.com

Susanne Bredenberg, vd
Emplicure
Tel: 070-676 30 25
E-post: susanne.bredenberg@emplicure.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC har också rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Index 2014. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitet Holding AB. uic.se