11 februari 2015

Sömnbrist är ett hot mot elevers hälsa

Anna_Nygren_skola

Sömnbrist ses som det största hotet mot elevernas hälsa i en färsk undersökning. Datorer, mobiltelefoner och sociala medier pekas ut som förklaringen bakom elevernas sömnbrist. Men med ökad kunskap om hur sömnbrist och livsstil påverkar hälsan skulle eleverna må bättre och prestera mer.

I en nyligen genomförd undersökning har drygt 740 personer verksamma inom elevhälsan gett sin syn på hur ungas livsstil påverkar deras hälsa och skolresultat. I undersökningen svarar 98 procent att sömnbrist påverkar elevernas hälsa negativt.

– Det är alarmerande siffror, säger Anna Nygren på Ung Livsstil, initiativtagare till undersökningen och författare till boken ”Så funkar det! -sömn och stress och lite annat”.

– Samtidigt är det inte överraskande, säger hon. Alla som är verksamma inom skolan har sett hur elever som är fysiskt närvarande ändå är frånvarande på lektionerna.

Ökad kunskap är enligt undersökningen botemedlet. I undersökningen svarar 85 procent att de tror att eleverna skulle må bättre om de hade mer kunskap om hur sömnbrist påverkar dem. 81 procent menar att eleverna skulle prestera bättre om de hade mer kunskap om hur livsstilen påverkar dem.

Datorspel, mobilanvändning, sociala medier och TV-serier är vanliga förklaringar när skolhälsopersonalen får tala om vad de menar att elevernas sömnproblem beror på. Men också stress, oro och bristande föräldraansvar förekommer som förklaring.

Frija som utvecklar Ung Livsstil har fått stöd i sin affärsutveckling genom UICs program UIC Business Agile.

För ytterligare information kontakta:
Anna Nygren
Frija / Ung Livsstil
Tel: 0708-208 999
E-post: anna@unglivsstil.se
www.unglivsstil.se

Anna Nygren är livsstilspedagog, föreläsare och grundare av Ung Livsstil samt författare till boken ”Så funkar det! –sömn, stress och lite annat

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC har också rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Index 2014. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitet Holding AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). uic.se