17 februari 2015

Hallå där… Thomas Lindgren

Thomas_Lindgren

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton har förvärvat DUO Revision och TRIO Redovisning i Uppsala. DUO Revision och TRIO Redovisning har varit UICs affärspartner i många år och förvärvet innebär att UIC nu välkomnar Grant Thornton som ny partner.

Vi ställde fyra frågor till Thomas Lindgren, auktoriserad revisor och partner på Grant Thornton.

1. Berätta lite kort om Grant Thornton
Vi är en rådgivnings- och revisionsbyrå med fullt fokus på dynamiska entreprenörsföretag. I Uppsala är vi närmare 50 medarbetare som jobbar med att stötta entreprenörer med allt från bokföringstjänster till revision, skatt och affärsrådgivning. Vi är drygt 1 000 medarbetare på 23 kontor runt om i Sverige och vi är medlemmar i Grant Thorntons internationella nätverk som har 38 500 medarbetare i 125 länder.

2. Hur kommer ni att kunna stötta bolagen i UIC?
Redan idag stöttar vi många UIC-bolag med bastjänster inom ekonomi exempelvis bokföring, budget, skattefrågor och löneservice. Genom vår webbaserade lösning kan företag enkelt sköta alla sina företagsekonomiska ärenden genom en enkel inloggning på Webbkontoret. Samarbetet mellan oss och kunden kan skräddarsys i varje enskilt fall, vilket gör att det blir en flexibel och mycket kostnadseffektiv lösning. Självklart stöttar vi även med bolagsbildning och andra frågor kring ägande, till exempel aktieägaravtal och ägardirektiv samt att komma igång med ett bra styrelsearbete.

Vi kommer att kunna erbjuda många olika typer av kunskapsöverföring bland annat i form av våra mycket uppskattade seminarier. Vi stöttar även i affärsplanprocessen, exempelvis genom ”Lean Business” ett modernt webbaserat och interaktivt verktyg för att arbeta fram affärsplan och affärsmodell.

När bolagen har kommit en bit längre kan vi hjälpa till med internationell etablering eller hjälpa till med förberedelser inför exit eller börsintroduktion. Sist men inte minst kan vi, för de bolag som vill, erbjuda en kvalitetssäkring av årsbokslut och bolagsstyrningen genom extern revision som ger en oberoende kvalitetsstämpel som skapar förtroende mot externa aktörer.

“Samarbetet mellan oss och kunden kan skräddarsys i varje enskilt fall, vilket gör att det blir en flexibel och mycket kostnadseffektiv lösning.”
Thomas Lindgren, Grant Thornton

3. Vilka är de vanligaste utmaningarna ni möter hos tidiga tillväxtbolag?
Ensam är inte stark! Det är viktigt att tidigt våga släppa in bland annat rådgivare, affärscoacher eller externa styrelseledamöter för att kunna få stöd i att utveckla sin affärsidé och mejsla fram en strategi och affärsmodell som verkligen adresserar ett konkret kundbehov. Att få in kapital är naturligtvis också en stor utmaning, men den processen underlättas om man har tagit hjälp med strategi och affärsidé av externa rådgivare samt att man har ordning och reda på grundfrågor såsom bokföring och budget samt bolags- och ägarstrukturfrågor.

4. Vad har du för förväntningar på partnerskapet med UIC?
Vi hoppas kunna ge ett värdefullt stöd till många unga tillväxtföretag, och som betrodd rådgivare vara med och bidra på flera spännande tillväxtresor hos många UIC-företag i framtiden.