17 februari 2015

IT-utbildning istället för julkort

Mutomo_beskuren

Inför julen förra året valde UIC att donera pengar istället för att skicka fysiska julkort. Liksom föregående år föll valet på den ideella föreningen Mutomo-projektet.

UICs gåva kommer att subventionera IT-utbildning för ungdomar. Vid en tremånaders kurs får de lära sig bland annat Word, Excel, Power Point, internet – och efter godkända slutprov erhålls ett statligt godkänt certifikat. De har stor nytta av denna utbildning, oavsett vad de söker för arbete senare i livet.

För mer information om Mutomo-projektet, besök www.mutomo.se.