18 februari 2015

Nytt program: UIC Business Startup

Nu slår Uppsala Innovation Centre ihop affärsutvecklingsprogrammen UIC Business Start och UIC Business Agile. Det nya programmet UIC Business Startup bygger på samma upplägg och innehåll som det tidigare programmet UIC Business Agile och vänder sig till personer eller team med idéer om nya innovativa produkter eller tjänster oavsett branscher.

Med det nya programmet UIC Business Startup kan UIC kontinuerligt anta personer eller team som vill utveckla sin affärsidé och starta företag. UIC Business Startup är öppen för alla branscher och gör det möjligt att gå från idé till kund på tre månader liksom i det tidigare programmet UIC Business Agile. Programmet bygger bland annat på koncepten Lean startup och Customer development som är etablerade bland framgångsrika företag i exempelvis Silicon Valley.

UIC Business Startup riktar sig till personer eller team som vill starta och driva företag baserat på en skalbar produkt eller tjänst med innovativ höjd. Programmet vänder sig också till etablerade företag som vill lansera en ny produkt eller tjänst på marknaden på ett snabbt och effektivt sätt.

Under programmets gång har deltagarna möjlighet att sitta i UICs lokaler på Uppsala Science Park. Genom att sitta tillsammans skapas en uppskattad och kreativ miljö där teamen delar med sig av varandras erfarenheter, nätverk och tips.

På samma sätt som i UICs övriga affärsutvecklingsprogram får deltagarna stöd av UICs programansvariga, affärscoacher samt UICs affärspartner inom näringslivet, som delar med sig av sin expertis genom seminarier och individuell rådgivning.

UICs affärsutvecklingsprogram är: UIC Business Startup, UIC Business Lab, UIC Business Prep, UIC Business Accelerator och UIC Alumni. Läs mer om programmen här.

Programansvarig för UIC Business Startup är Lars Dahlbom.

För mer information
Lars Dahlbom, programansvarig UIC Business Startup
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-529 40 21
E-post: lars.dahlbom@uic.se

Camilla Camilton, program- & informationskoordinator
Uppsala Innovation Centre
Tel: 018-477 04 44
E-post: camilla.camilton@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC har också rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Index 2014. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitet Holding AB. uic.se