18 februari 2015

Vi välkomnar nya UIC-bolag och projekt feb 2015

Sedan förra nyhetsbrevet i december har följande bolag och projekt antagits till UICs affärsutvecklingsprogram:

UIC Business Startup:
Föräldrafokus
Anton Skyba
OptimalJournal.nu

UIC Business Lab, UIC Södertälje:
Swetrade Pharmaceuticals
Noviga Research
Azure Dragon Travel
Assyriska FF Ungdom
Arvid R
MicroRapidConsulting
Connecting People

UIC Business Accelerator:
Mercodia
Gymnited
Pharem Biotech