9 mars 2015

Landsbygdsministern inviger världsunik odling av jätteräkor i Uppsala

Vegafish_Foto Findus Sverige

Företaget Vegafish, med ursprung i ett forskningsprojekt vid SLU, invigde den 6 mars sin Uppsalabaserade försöksanläggning för miljövänlig odling av jätteräkor.

Konceptet bygger på användning av spillvärme för uppvärmning av odlingsbassängerna, användning av hållbart foder samt slutna system. Resultatet är svenskodlade jätteräkor som är producerade på ett klimatsmart sätt. I sommar kommer en storskalig räkodling stå klar i anslutning till Findus produktionsanläggning i Bjuv. Samarbetet företagen emellan innebär att Vegafish driver odlingen och Findus ansvarar för infrysning och försäljning av produkterna under varumärket Findus.

Anläggningen invigdes av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Vegafish har fått avancerat stöd i sin affärsutveckling genom UICs program UIC Business Start och UIC Business Lab.

Bildtext: Från vänster: Henrik Hjalmarsson, vd för Findus Sverige och Matilda Olstorpe vd för Vegafish tillsammans med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i samband med invigningen av Vegafish anläggning i Uppsala. Foto: Findus Sverige

För mer information kontakta:
Matilda Olstorpe, vd
Vegafish
Mobil: 070-536 1972
E-post: matilda.olstorpe@vegafish.com
www.vegafish.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC har också rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Index 2014. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitet Holding AB. uic.se