13 mars 2015

UIC satsar på fler företagsetableringar i Östhammars kommun

vertical-wind

Uppsala Innovation Centre (UIC) har sedan 2010 ett långsiktigt samarbete med SKB Näringslivsutveckling i Östhammars kommun. Utgångspunkten för samarbetet är att UIC ska hjälpa företag i Östhammars kommun att vässa sina företagsstrategier, skala upp och vidga sin marknad. En del i uppdraget är att hitta företag utanför Östhammars kommun som vill etablera sig där.

Nu tar företagsinkubatorn UIC ett steg vidare och kommer under 2015 att inventera företag som har behov av att utveckla och bredda sin verksamhet, och som kan vara intresserade av en etablering i Östhammars kommun. I första hand handlar det om tillväxtföretag med hög teknikhöjd med möjlighet att internationalisera företaget och produkterna.

UIC kommer att jobba med att scouta och förmedla kontakter med företag, forskningsprojekt och andra projekt som står inför en kommersialisering, etablering eller expansion. UIC har ett brett nätverk både regionalt och nationellt som kommer väl till pass då UIC ska arbeta med att hitta och matcha rätt företag eller projekt med de möjligheter som erbjuds i Östhammars kommun. I kommunen finns det bland annat tillgång till generösa industritomter, närhet till logistiknavet Hargs hamn samt goda och utbyggda vägförbindelser till Uppsala. Dessutom kan SKB Näringslivsutveckling gå in som borgenär vid lån, så att företagen kan investera samtidigt som bankerna får den säkerhet de behöver.

– Vi har redan en lyckad etablering i företaget Vertical Wind. De sökte finansiering och lokaler för en exportsatsning. I Österbybruk kunde vi erbjuda dem både och. Dessutom får de nytta av den höga kompetens och verkstadskunnande som lokala entreprenörer på orten kan bidra med, säger Jörgen Lönnies, affärsutvecklare på SKB Näringslivsutveckling.

– Vi tror att det kan bli win-win för företag som har ”vuxit ur kostymen” och behöver hitta nya större lokaler och har investeringsbehov. Att SKB Näringslivsutveckling kan erbjuda borgen för lån vid etablering i Östhammars kommun gör det också lättare för företag att hitta finansiering, säger Per Bengtsson, vd för UIC. Det är viktigt att hela länet växer och det är något vi alla gemensamt tjänar på.

Ambitionen är att hitta fem till tio entreprenörer, företag eller projekt som kan vara intresserade av en etablering i Östhammars kommun.

Bildtext: Företaget Vertical Wind specialiserar sig på att tillverka generatorer till vertikalaxlade vindkraftverk och har valt att etablera sig i Österbybruk.

För mer information
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Jörgen Lönnies, affärsutvecklare
SKB Näringslivsutveckling
Tel: 073-087 63 55
E-post: jorgen.lonnies@skb.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC har också rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Index 2014. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitet Holding AB. uic.se